Harmonogram uroczystości szkolnych

II  Harmonogram uroczystości i wydarzeń szkolnych

 

Termin

Zadanie

Odpowiedzialny

WRZESIEŃ

04.09.2023r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor szkoły

09.09.2023r.

Narodowe czytanie

Dyrektor, p. Cichowicz

08.09.2023r.

Wybory do SU i opiekuna SU

p. Cichowicz

15.09. 2023 r.

Dzień kropki

p. Cichowicz, wychowawcy, nauczyciele

20.09.2023 r.

Dzień przedszkolaka

p. Dziubarczyk, nauczyciele przedszkola, SU

15.09.2023r.

Sprzątanie świata

p. Mielnik, p. Łabędź

16.09.2023r.

IX  Rajd Śladami Przeszłości

p.  Łabędź, wychowawcy

28.09.2023 r.

Dzień jabłka

p. Urbańska, koło kulinarne, wychowawcy

29.09.2023r.

Dzień Chłopaka

SU, wychowawcy

 

PAŹDZIERNIK

 

02.10.2023 r.

Światowy Dzień bez Przemocy

p. Brożyna, p. Opanowska,  p. Molka

04.10.2023 r.

Światowy Dzień Zwierząt

SK PCK,. SU, wychowawcy

05.10.2023 r.

Dzień Tabliczki Mnożenia

p. Janiak, p. Bem

październik

Złaz czwartoklasistów

p. Łabędź, p. Mielnik

20.10.2023 r.

Pasowanie na ucznia

p. Purzycka, p. Brożyna

13.10.2023 r.

Dzień Edukacji Narodowej

p. Opanowska,

16.10.2023 r.

Dzień Papieża Jana Pawła II

Ks. Rydzy

25.10.2023 r.

Dzień Młodzieży Czerwonokrzyskiej

p.  Opanowska, SK PCK

26/27.10.2023 r.

Sprzątanie grobów na cmentarzu miejskim

SU, SK PCK, p. Opanowska,  p. Cichowicz

 

LISTOPAD

 

     

06.11.2023 r.

Szkolny Konkurs wiedzy o Polsce

p. Łabędź,  p. Mielnik– klasy IV-VIII

p. W. Rajska – klasy I-III

8.11.2023 r.

Dzień zdrowego śniadania

„Śniadanie daje moc”

wychowawcy, koło kulinarne

10.11.2023 r.

Narodowe Święto Niepodległości – apel

p. Łabędź, p. Cichowiczm p. Piłat

21.11.2023  r.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

SU, SK PCK

24.11.2023 r.

Dzień Pluszowego Misia

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

p. Rajska

p. Purzycka, p. Brożyna

29.11.2023 r.

Andrzejki

p. Cichowicz – klasy IV-VIII

p. Jackowska – klasy I-III

Listopad/grudzień

Sejmikowanie trzecioklasistów

p. Łabędź,  p. Rajska

 

GRUDZIEŃ

 

01.12.2023 r.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

p. Opanowska,  p. Brożyna

4.12.2023 r.

Dzień Górnika

wychowawcy, SU

6.12.2023  r.

Mikołajki szkolne

wychowawcy

22.12.2023 r.

Jasełka, Wigilia szkolna

p. Dziubarczyk,  p. Jackowska, wychowawcy

 

STYCZEŃ

 

 

Koncert kolęd

p. Remian, p. Piłat, p. Dziubarczyk

8-12.01.2024 r.

Bezpieczne ferie zimowe – spotkanie ze specjalistami

p. Brożyna

 

LUTY

 

09.02.2024r.

Tydzień karnawałowy

Bal  karnawałowy.

Klasy I-III – p. Purzycka,

Klasy IV-VIII – p. Opanowska, D. Cichowicz

14.02.2024 r.

Walentynki

Wychowawcy, SU

21.02.2024 r.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Kl. I-III – p. Rajska

Kl. IV-VIII – p. Cichowicz

 

MARZEC

 

1.03.2024  r.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

p. Łabędź, ks. Rydzy,  p. Mielnik

8.03.2024  r.

Dzień Kobiet

Wychowawcy, SU

14.03.2024 r.

Dzień Matematyki- Dzień Liczby Pi

p. Janiak

21. 03.2024  r.

Pierwszy Dzień Wiosny

Dzień Kolorowej Skarpetki

SU, wychowawcy, W. Rajska

25.03.2024 r.

Narodowym Dniem Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką apel, wystawa

M. Łabędź, D. Cichowicz

26-27.03.2024 r.

Warsztaty wielkanocne dla klasy I

p. Urbańska,  p. Purzycka

 

KWIECIEŃ

 

05.04.2024 r.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

p. E. Jackowska, p. Rajska

22.04.2023 r.

Dzień Ziemi

p. M. Łabędź, S.U, SK PCK

23.04.2024 r.

Dzień z książką – Światowy Dzień książki i praw autorskich

p. W. Rajska

26.04.2024  r.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - apel

p. Łabędź, p. Mielnik,

 

MAJ

 

6-10.05.2024 r.

Tydzień PCK

p. S. Bochno-Opanowska

8-15.05.2024  r.

Tydzień bibliotek

p. Rajska

10.05.2024 r.

Święto Szkoły – Dzień sportu

p. Sowińska, p. Cichowicz, p. Mielnik

08.06.2024 r.

Festyn Rodzinny

p. Jackowska, p. Dziubarczyk, nauczyciele

 

CZERWIEC

 

maj/czerwiec 2024 r.

Wycieczka klas I-III

p. Purzycka,  p. Rajska

maj/czerwiec 2024 r.

Wycieczka klas IV-VIII

p. Łabędź

20.06.2024 r.

Pożegnanie klasy VIII

Dyrektor Szkoły, p. Bochno-Opanowska, p. Łabędź

21.06.2024 r.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Dyrektor szkoły

       

 

 

 

       

 

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->