Współpraca Międzynarodowa

Współpraca między uczniami niemieckimi i polskimi jest jednocześnie współpraca miedzy Polskim i Niemieckim Czerwonym Krzyżem. Realizując zadania współpracy chcemy poznać swoje tradycje i nauczyć się właściwego komunikowania. Od  2012 roku korzystamy z dofinansowania z Wydziału Współpracy Przygranicznej, realizując zadania wspólnie z Niemieckim Czerwonym Krzyżem i szkołą z Ostritz.

Zakres współpracy:

1. Pierwsza pomoc - zajęcia praktyczne i teoretycznie, wspólne pokazy, zawody.

2. Wymiana wiedzy i informacji z zakresu historii Czerwonego Krzyża, zajęcia w Gabinecie Tradycji Niemieckiego Czerwonego Krzyża (das Zittauer DRK-Traditionskabinett) w Zittau .

3. Wspólne wycieczki, wyjazdy o tematyce ekologicznej dotyczące naszego regionu, we współpracy z  niemiecką czerwonokrzyską strażą wodną.

4. Wspólne spotkania w Polsce i w Niemczech, poznanie  interesujących turystycznie i kulturowo strony regionów sąsiedzkich.

 

Współpracę z Niemieckim Czerwonym Krzyżem koordynuje pani Dorota Szwedo - opiekun SK PCK przy pomocy nauczycielki języka niemieckiego pani Anny Opatowskiej.

Współpraca międzynarodowa przedszkola.

Oddział przedszkolny rozpoczął swoją przygodę ze współpracą w 2006r. Wtedy to weszliśmy w projekt unijny INTERREG IIIA wraz z przedszkolem w Hradku. Temat projektu brzmiał: „Wspólnie dla siebie i dla innych”. Projekt ten trwał jeden rok, ale nasza współpraca nieprzerwanie twa do dzisiaj. Po zakończeniu projektu unijnego w 2007r. obie placówki- nasza i czeska- postanowiły dalej kontynuować tą miłą tradycję.

Na pierwsze po-unijne spotkania środki organizowaliśmy w ramach własnych. Jednakże już od kilku lat otrzymujemy wsparcie z Urzędu Miasta i Gminy na współpracę transgraniczną. Jest to dla nas wielka pomoc i ulga, gdyż jako mała placówka z wiejskiego środowiska, mieliśmy ograniczone możliwości finansowe. Teraz możemy działać śmielej i odważniej realizować naszą współpracę.

Spotkania z naszym czeskim partnerem odbywają się według zaplanowanego harmonogramu i wydatków przyznanych przez Urząd Miasta i Gminy Bogatynia.

W trakcie spotkań dzieci z obu placówek wspólnie poznają tradycje i zwyczaje swoich krajów, uczą się zwrotów z języka sąsiadów, ale przede wszystkim świetnie się bawią i integrują ze sobą.

Spotkania nasze od trzech lat wzbogacone zostały włączeniem się do współpracy dzieci z Niemiec. Choć na razie spotykamy się dwa razy do roku, to mamy nadzieję, że nasza znajomość przerodzi się w bliższą przyjaźń.

Mieliśmy również okazję włączyć się do akcji promocji styku trzech państw w ramach działań organizowanych przez Stowarzyszenie „TRILINGO”. Otrzymaliśmy materiały promocyjne akcji, pomoce dydaktyczne potrzebne do zajęć, a także przez kilka dni mogliśmy bawić się i oglądać maskotkę stowarzyszenia- wielkim, trzygłowym smokiem.

Mamy nadzieję, że działania międzynarodowe trwać będą nieprzerwanie, a poprzez nie dzieci nauczą się czuć i być pewniej Europejczykami.

Tematy spotkań na bieżący rok:

1.     Zabawy cyrkowe.

2.     Przegląd Wierszy Jana Brzechwy.

3.     Zdrowe śniadanie.

4.     Wyjazd i zwiedzanie ciekawego miejsca.

5.     Spotkanie plenerowo- warsztatowe o tematyce związanej z określoną porą roku.

6.     Wyjazdy na spotkania do Czech i Niemiec.

Za współpracę w oddziale przedszkolnym odpowiada mgr Magdalena Piłat- wychowawca kl.0.

 W ramach współpracy międzynarodowej, z inicjatywy nauczycieli Pani Anny Opiatowskiej -nauczyciel j niemieckiego oraz Pana Marka Łabędzia -nauczyciel przyrody, uczniowie naszej szkoły z klas IV - VI biorą udział w projekcie pod nazwą „Geo-Tage” organizowanym przez Geo-Zentrum w Zittau.

         Projekt ma na celu przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat geologii naszego regionu w teorii i praktyce. Spotkania w ramach projektu odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w Zittau i jego okolicach.

         Plan na 2015 rok przewiduje comiesięczne spotkania m.in.: szlifowanie kamieni szlachetnych i półszlachetnych, wykonywanie „drzewek szczęścia”, lekcję o złocie w banku, odwiedziny Wyższej Szkoły Zawodowej w Zittau, odwiedziny huty stali, zwiedzanie wystawy kruszców, minerałów, kamieni szlachetnych, wycieczki tematyczne min. wycieczkę do kamieniołomu w Strzegomiu. Do tej pory odbyły się 3 spotkania:

- Warsztaty "drzewko szczęścia" 14 uczestników

-Spotkanie tematyczne w Zittau "Minerały i skały naszego regionu" 13 uczestników

--Spotkanie tematyczne w Zittau "Złoto" 15 uczestników

 

 

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->