Współpraca Międzynarodowa

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Współpraca między uczniami niemieckimi i polskimi jest jednocześnie współpraca miedzy Polskim i Niemieckim Czerwonym Krzyżem. Realizując zadania współpracy chcemy poznać swoje tradycje i nauczyć się właściwego komunikowania. Od  2012 roku korzystamy z dofinansowania z Wydziału Współpracy Przygranicznej, realizując zadania wspólnie z Niemieckim Czerwonym Krzyżem i szkołą z Ostritz.

Zakres współpracy:

1. Pierwsza pomoc - zajęcia praktyczne i teoretycznie, wspólne pokazy, zawody.

2. Wymiana wiedzy i informacji z zakresu historii Czerwonego Krzyża, zajęcia w Gabinecie Tradycji Niemieckiego Czerwonego Krzyża (das Zittauer DRK-Traditionskabinett) w Zittau .

3. Wspólne wycieczki, wyjazdy o tematyce ekologicznej dotyczące naszego regionu, we współpracy z  niemiecką czerwonokrzyską strażą wodną.

4. Wspólne spotkania w Polsce i w Niemczech, poznanie  interesujących turystycznie i kulturowo strony regionów sąsiedzkich.

 

Współpracę z Niemieckim Czerwonym Krzyżem koordynuje pani Dorota Szwedo - opiekun SK PCK przy pomocy nauczycielki języka niemieckiego pani Sylwii Remian.

 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W PRZEDSZKOLU

Od wielu lat Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju współpracuje    z przedszkolem z Niemiec. Nasze spotkania są niezwykle miłe, ciekawe i pełne nowych doświadczeń. Za każdym razem, kiedy się spotykamy poszerzamy wiedzę na temat wzajemnych tradycji i obyczajów. Poznajemy nowy język, co jest niezwykle łatwe, bo robimy to podczas zajęć praktycznych.

Na początku roku przedszkolnego, ustalamy plan naszych działań na kolejne miesiące współpracy.  Przeważnie są to cykliczne spotkania, które promują zdrowy styl życia i otwierają się drugiego człowieka. 

ZAKRES WSPÓŁPRACY MIEDZYNARODOWEJ:

- „Zdrowe śniadanie”, „Gimnastyka dobra na wszystko”-  promowanie zdrowego stylu życia, dzielenie

   się doświadczeniami prozdrowotnymi podczas zajęć w plenerze,

 

- Międzyprzedszkolny i Międzynarodowy Przegląd Wierszy Poety Dziecięcego - zachęcanie do  

  odkrywania i poznawania literatury dziecięcej i młodzieżowej,

 

- „Warsztaty bożonarodzeniowe”- wzajemne poznawanie tradycji świątecznych,  wymiana 

   doświadczeń.

 

Aktualnie nawiązujemy współpracę z przedszkolem z Czech.

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->