Aktualności

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Opolnie Zdroju,

 

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7a zaprasza do złożenia oferty  w celu wyłonienia wykonawcy na zasadach konkurencyjnych, na zakup, dostawę i rozładunek nabiału, artykułów spożywczych, warzyw, owoców, mięsa, pieczywa oraz mrożonek do Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7a 59-922 Opolno-Zdrój

 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża

 

adres : ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7a, 59-922 Opolno-Zdrój

 

Tel. 75-77 38 329  fax.: 75-77 38 329   

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest  zakup, dostawa  i rozładunek nabiału, artykułów spożywczych, warzyw i owoców, mięsa, pieczywa oraz mrożonek do Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7a.

 

 

 

Dostawa produktów będzie odbywać się na zgłoszenie telefoniczne pracownika szkoły:

 

·         w ciągu 48 godz. licząc  dnia i godziny zgłoszenia,

 

·         w ilościach określonych w zgłoszeniu.

 

Miejsce dostawy - Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7a, 59- 922 Opolno-Zdrój.

 

 

 

III. Wymagany termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2022 r.

 

IV. Dokumenty jakie musi złożyć Wykonawca w niniejszym postępowaniu :

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia  następujących dokumentów:

 

1) Wypełnionego zapytania ofertowego stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zaproszenia.

 

 

 

V Miejsce oraz termin składania ofert

 

 

 

Ofertę należy  złożyć/przesłać do Szkoły Podstawowej im.  PolskiegoCzerwonego Krzyża , ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7a, Opolno Zdrój lub na adres email :

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

w dniu  19.08.2022 roku, do godz 12:00

 

 

 

Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu

 

( np. koperta) zaadresowanym i opisanym wg treści:

 

 

 

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). Adresat - Zamawiający Szkoła  Podstawowa im Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7a Opolno Zdrój, 59-920 Bogatynia OFERTA NA  „ Dostawę ……..…………dla Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju”                                 (produkty dostarczane przez dostawcę)

 

 

 

VI Kryteria oceny ofert

 

cena ofertowa brutto – 100%

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza  – oferta z najniższą ceną ofertową.

 

 

 

VII Opis sposobu  obliczenia ceny

 

1. Wykonawca podaje w zapytaniu ofertowym wstępną cenę ofertową za dostawę produktów w złotych polskich w rozbiciu na wartość  brutto, wartość netto.

2. W celu określenia ceny ofertowej dla porównania ofert, Wykonawcy winni przyjąć cenę brutto obowiązującą w dniu 03.08.2022 r.

 

3. Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji dostawy tj. koszty produktów , koszty transportu do siedziby Zamawiającego i wszystkie inne koszty mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy. 

 

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia serdecznie zaprasza na mobilny Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa”, który zagości w Bogatyni w dniach 29 czerwca -1 lipca 2022 r.

Bogatynia jest jedną z czterdziestu miejscowości w Polsce i jedyną w naszym regionie, w której będzie można obejrzeć historię polskiej niepodległości, prezentowaną na multimedialnej i interaktywnej wystawie przygotowanej przez Biuro Programu „Niepodległa”.

 

Wstęp na wystawę jest bezpłatny i nie obowiązują zapisy.

Miejsce wystawy: Stadion Miejski w Bogatyni, ul. Sportowa 8.

 W załączeniu plakat i link do informacji o projekcie.

 


 

Podkategorie

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->