Aktualności

W środę 22.05.2019r. odwóz o godz. 13.30

W piątek 17.05.2019r. odwóz o godz. 12.30

w sobotę 18.05.2019r. odwóz o godz. 13.00

Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

 

 

Przypominamy, że 29 i 30.04.2019r. są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych tzw. dyrektorskimi, zaplanowanymi w kalendarzu szkolnym we wrześniu 2018r. W związku z tym nie odbywają się wówczas w szkole zajęcia, nie będą wydawane posiłki i nie jest organizowany dowóz uczniów. Dla osób, które nie mogą zapewnić opieki dzieciom w w/w dniach, będzie uruchomiona świetlica szkolna w godzinach 8.00-14.00.
Oddział przedszkolny pracuje bez zmian tzn. w godzinach 6.00-16.00. W związku z tym, iż nie pracuje kuchnia i zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami rodziców, prosimy o zapewnienie dzieciom suchego prowiantu.
Zgodnie z kalendarzem szkolnym dzień 2.05.2019r. jest dniem wolnym dla szkoły i oddziału przedszkolnego. Dzień ten zostanie odpracowany 18.05.2019r. (sobota) - Święto Szkoły.

 

6 maja 2019r. wszyscy uczniowie rozpoczynają zajęcia dydaktyczne w/g planu.

Podkategorie

1. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa- kl.I

2.Kochamy Pana Jezusa- kl.II

3. Przyjmujemy Pana Jezusa- kl.III

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

-->