Ogłoszenia

Od 1 września 2017 r. w związku z wprowadzeniem 10-godzinnego przedszkola ulegają zmianie stawki żywieniowe.

śniadanie- 1,50 zł 

obiad - 4, 00 zł

podwieczorek - 1,50 zł.

Cena obiadu dla uczniów pozostaje bez zmian - 4,00 zł.

Opłaty za żywienie i opłatę stałą należy regulować z góry tzn. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywienia.

Za miesiąc wrzesień opłaty będą przyjmowane w dniach 25, 28 i 29 sierpnia w godz. 9.00-13.00 oraz w dniu 30 sierpnia w godz. 13.00-15.00. 

Koszt żywienia i opłaty stałej za miesiąc wrzesień zostanie zamieszczony na stronie internetowej w zakładce „Stołówka szkolna”.

Od 1 września 2017 r. na wniosek rodziców oddział przedszkolny w naszej szkole będzie pracował w godz. 6.00-16.00. Podstawa programowa będzie realizowana w godz. 8.00-13.00.  Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej tych godzin będzie płatny w wysokości 1 zł za każdą zadeklarowaną godzinę. Dotyczy to dzieci 3,4 i 5-letnich. Dzieci 6-letnie  zwolnione są z opłaty stałej, pod warunkiem, że oboje rodziców opiekujących się dzieckiem pracuje lub dziecko korzysta z dowozu autobusem szkolnym.

Rodzice/prawni opiekunowie chcący, aby ich dziecko korzystało z opieki przedszkolnej w godzinach przekraczających  godziny, w których realizowana jest podstawa programowa tj.8.00-13.00 zobowiązani są do podpisania umowy z Dyrektorem szkoły. Umowa dostępna jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej www.spopolno.pl w zakładce „Dokumenty szkolne”.

Podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do 11 sierpnia 2017 r.

Dzieci korzystające z opieki przedszkolnej mają możliwość korzystania z 3 posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku.

Stawki: śniadanie – 1,50, obiad – 4,00, podwieczorek – 1,50

Opłaty za żywienie i opłatę stałą należy regulować z góry tzn. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywienia.

Za miesiąc wrzesień opłaty będą przyjmowane w dniach 25, 28 i 29 sierpnia w godz. 9.00-13.00 oraz w dniu 30 sierpnia w godz. 13.00-15.00.  Koszt żywienia i opłaty stałej za miesiąc wrzesień zostanie zamieszczony na stronie internetowej w zakładce „Stołówka szkolna”.

Poniedziałek: 

Zajęcia wg. planu.

Odwóz godz. 12:30.

Świetlica do godziny 14:00.

Wtorek, Środa:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

(Zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U.2002.46.432 ze zm.)

Dyżury nauczycieli w godzinach od 8:00 do 13:00.

Czwartek:

Odwóz godz.11:30. 

Świetlica do godziny 14:00.

Piątek:

Msza Św. o godzinie 8.00

Zakończenie roku szkolnego na sali gimnastycznej o godzinie: 8:45

Odwóz:10:30

 

Od września 2017 r. ulega zmianie sposób dokonywania opłat za żywienie i opłaty stałe (w przypadku dzieci korzystających z opieki przedszkolnej powyżej 5 godzin dziennie). Opłata stała za przedszkole i opłata za żywienie dzieci od września br. będzie przyjmowana z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywienia, tzn. w miesiącu sierpniu w dniach 28,29,30 i 31 będzie musiała zostać uregulowana opłata za wrzesień 2017 r. Godziny i szczegóły przyjmowania opłat oraz kwoty zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej w budynku szkolnym i na stronie internetowej szkoły najpóźniej do końca miesiąca lipca 2017 r.

Wszelkie zmiany w żywieniu (np. rezygnacja lub wyrażenie chęci korzystania z żywienia) będzie możliwa wyłącznie od nowego miesiąca po uregulowania opłaty.

Kierownik świetlicy: mgr Małgorzata Kostuch-Urbańska.

W załączniku podajemy Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018. Podręczniki do klas I-VII są darmowe.

-->