Aktualności

W piątek 21.09.2018r. odwóz o godz. 13.30

W poniedziałek 17.09.2018r. odwóz o godz.13.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3 września 2019 r. mszą świętą o godzinie 8.00 w kościele w Opolnie Zdroju. Po mszy o godz. 9.00 apel na sali gimnastycznej. Odwóz o godz. 9.45. Przywóz wg stałego rozkładu na godz. 8.00.

 

             

Informacja o opłatach za żywienie w miesiącu wrześniu 2018 r.

We wrześniu rozpoczynamy żywienie w przedszkolu od wtorku 4.09.2018 r. Opłaty będą zbierane w dniach:

Poniedziałek 27 sierpnia 2018 r.  w godz. 9.00-13.00

Wtorek 28 sierpnia 2018 r. w godz. 10.30-14.00

Środa 29.08.18 r. i czwartek 30.08.18 r.  w godz. 12.00-14.00

Brak wpłaty w terminie do 30.08.2018 r. uniemożliwi korzystanie z żywienia w pierwszym tygodniu września.

Dodatkowy termin zbierania za żywienie: poniedziałek 3 września  od 9.30 do 12.30. Osoby, które wniosą opłaty w tym terminie,  będą mogły korzystać z żywienia od poniedziałku10.09.2018 r.

Kolejne terminy opłat zostaną podane w późniejszym terminie i będą to opłaty za miesiąc październik.

W miesiącu wrześniu  przypada 19 dni żywieniowych i 20 dni opłaty stałej.

Stawki za żywienie:

Śniadanie, obiad i podwieczorek – 7 zł

Śniadanie – 2,00 zł

Podwieczorek – 1,00 zł

Obiad w szkole i przedszkolu – 4 zł

 

 

 

 

 

 

 

Podkategorie

1. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa- kl.I

2.Kochamy Pana Jezusa- kl.II

3. Przyjmujemy Pana Jezusa- kl.III

-->