Ogłoszenia

Szanowni Państwo, 

Właśnie trwa rekrutacja do klas pierwszych w Wojskowej Szkole Średniej im. Zawiszy Czarnego w Legnicy. 

Więcej informacji o szkole znajduje się w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (20220530_Briefing_dla osmoklastów_WSŚ.pdf)Informację o naborze[ ]1331 kB

 

Międzynarodowy Instytut MSK Akademie zaprasza dzieci i młodzież od 7 do
16 roku życia na Edukacyjne Wakacje pełne wrażeń i nowych doświadczeń.
MSK to Muzyka, Sport i Kultura. Na tych trzech filarach opiera się
program obozów, które mają charakter warsztatowy.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Edukacyjne_wakacje_MSK_Akademie.pdf)Edukacyjne wakacje[ ]6726 kB

W oparciu o przepisy rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm., ) na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego oraz Kalendarza roku szkolnego naszej szkoły dzień 29.04.2022 r. jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów, których opiekunowie wyrażają chęć zapewnienia w tym dniu opieki,  szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe.  W tym dniu przedszkole pracuje bez zmian.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego naszej szkoły 2 maja 2022 r. (poniedziałek) szkoła nie pracuje.  Ten dzień będziemy odrabiać w sobotę 14 maja 2022 r. Oddział przedszkolny w dniu 2 maja 2022 r. pracuje bez zmian. W tym dniu nie ma również autobusu szkolnego. 

 


 

Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022, które złożyły deklarację o kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszej szkole w roku 2022/2023 nie biorą udziału w rekrutacji, są przyjęte "z urzędu".


 

Załącznik nr 1 

do Protokołu nr 1/2020z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do oddziału przedszkolnego

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych

do dalszego postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego

w  Szkole Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju

na rok szkolny 2022/2023

 

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju z dnia 07.02.2020 r, w sprawie zasad  i kryteriów rekrutacji  do szkoły oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 5/2022 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju z dnia 11.03.2022 r.  po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

zakwalifikowała do dalszego postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko kandydata

Imię kandydata

1.

Gaudusiński

Sebastian

2.

Sot

Natalia

3.

Silwarowicz

Lena

4.

Rzeźnik

Dobromir

5.

Pierzchalska

Liliana

6.

Iwanicki

Filip

 

 

Data publikacji listy: 23.03.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                             mgr Aneta Dziubarczyk

                       podpis Przewodniczącego Komisji

 

 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2022/2023.

Spotkanie odbędzie się w szkole we wtorek 15 marca 2022r. o godzinie 16:30. 

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->