Ogłoszenia
Zgodnie z ogłoszoną przez MZ decyzją rządu, od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 rozpoczynają po feriach zimowych naukę stacjonarnie na terenie szkoły. Wszystkie zajęcia dydaktyczne jak i specjalistyczne oraz dodatkowe odbywać się będą zgodnie z planem lekcji w rygorze sanitarnym, przy zachowaniu wytycznych sanepidu.
Uczniowie klas 1-3 zapisani na obiady w stołówce szkolnej będą mogli z nich korzystać od poniedziałku 18.01.2021 r. pod warunkiem uregulowania płatności.
Odwozy autobusem szkolnym będą codziennie o godz. 13.30.
Uczniowie klas IV-VIII będą kontynuować naukę z godnie z planem lekcji w trybie zdalnym. Przypominamy, że online odbywają się wszystkie zajęcia lekcyjne oraz dodatkowe i specjalistyczne dla uczniów klas IV-VIII, zgodnie z planem lekcji.

Szanowni Rodzice

Zgodnie z ogłoszoną decyzją Premiera RP, Mateusza Morawieckiego, od poniedziałku, 9 listopada br., zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

W chwili ukazania się stosownego rozporządzenia, przekażemy Państwu szczegółowe informacje.

 

Z przyjemnością informujemy iż piec w przedszkolu został naprawiony. Od jutra 30.10.2020 r. (piątek) oddział przedszkolny funkcjonuje w godzinach 6.00 – 16.00. Kuchnia rozpoczyna pracę od wtorku 3.11.2020 r., w związku z czym prosimy o zapewnienie dzieciom suchego prowiantu na piątek(30.10.2020) i poniedziałek(2.11.2020).

 

Uwaga Rodzice

 

 

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021, dzień      02.11.2020 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Oddział przedszkolny w w/w dniu pracuje bez zmian.

 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy V i VI na zajęciach z techniki będą realizowali innowację pedagogiczną „To ja młody eko-technik”. Innowacja ta ma charakter organizacyjny, nie wprowadza zatem zmian do treści kształcenia, a jedynie do sposobu prowadzenia lekcji, zastosowanych metod, form i pomocy dydaktycznych. Ma ona na celu przygotowanie uczniów do świadomego i proekologicznego wykorzystania rozwiązań technicznych w życiu codziennym. Pełny opis innowacji znajduje się w zakładce „Innowacje” na stronie szkoły.

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->