Ogłoszenia

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Opolna Zdroju,

Jasnej Góry i okolic, wszystkie wspaniałe Babcie, Dziadków, Rodziców i wszystkich zainteresowanych na występ naszych najmłodszych uczniów (klasa I i III) z okazji Święta Babć

i Dziadków oraz na wspólne kolędowanie. W programie również występ uczniów klasy V w etiudzie świątecznej.

Prezentacja odbędzie się w kościele pod wezwaniem

 NNMP w Opolnie Zdroju 22 stycznia 2019r. (wtorek)

 o godzinie 16.30.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju informuje, że od dnia

18.02.2019 r. rozpoczyna się w naszej szkole rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020, a od 29.03.2019 r. do klasy pierwszej.

 

Przebieg rekrutacji odbywa się zgodnie z zamieszczonym w załączniku harmonogramem. Harmonogram zawieszony jest także na tablicach ogłoszeń w budynku szkolnym i przedszkolnym

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

Dokumenty składane przez rodziców do szkoły przy zapisie dziecka do klasy I :

1)      „Karta zgłoszenia” – dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły (do pobrania na stronie szkoły)

2)      „Wniosek” – dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły; (do pobrania na stronie szkoły)

3)      inne dokumenty dołączone do „Karty Zgłoszenia” lub „Wniosku”:

·         Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

·         Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

4)      inne dokumenty złożone przez rodziców/opiekunów.

 

Dokumenty składane przez rodziców do szkoły przy zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego :

1)      „Wniosek o przyjęcie dziecka” – dla nowych dzieci;  (do pobrania na stronie szkoły)

2)      Inne dokumenty dołączone do Wniosku odpowiednio:

a.       Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

b.      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

c.       Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

d.      Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

e.      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

3) Dokumenty składane w formie oświadczeń muszą zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

4) W przypadku nie zakwalifikowania dziecka do oddziału przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 powinni złożyć w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji deklarację o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

Podstawa prawna :

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Bogatynia

ZARZĄDZENIE Nr 7/2019

 

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.01.2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Bogatynia jest organem prowadzącym

 

Dyrektor szkoły informuje, że od dnia 25 stycznia w każdy piątek w godz. 12.15-14.15 w gabinecie pedagoga jest możliwość konsultacji z psychologiem szkolnym. Zapraszamy chętnych uczniów i rodziców.   

                                                                                   pedagog szkolny

Szanowni Rodzice i Opiekunowie  uprzejmie prosimy o zapoznanie się z listem Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”. (w załączniku)

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z informacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl.

 Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!

 

Załączniki:
Pobierz plik (List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców.pdf)List Głównego Inspektora Sanitarnego [ ]500 kB

 

Szanowni Rodzice!

Największy wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia, na który składają się między innymi takie elementy jak: aktywność fizyczna oraz sposób odżywiania. Tymczasem, ponad ¾ populacji młodzieży w wieku 11-15 lat uprawia zbyt mało sportu, a około 30% młodzieży w Polsce ma problem z właściwym odżywianiem. Mając na uwadze kluczowe dla zdrowia młodych ludzi fakty chcemy zaprosić  Państwa do wspólnej realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”.

Jest to XIII edycja programu „Trzymaj Formę” Nasza szkoła na ten rok szkolny zaplanowała następujące działania(w załączeniu harmonogram) Gorąco zapraszamy wszystkich rodziców do  włączenia się w ich realizację. Jednym z najbliższych działań jest każdy poniedziałek bez słodyczy i niezdrowych przekąsek. W każdy poniedziałek uczniowie i nauczyciele mogą spożywać jedynie warzywa, owoce i ewentualnie kanapki. Prosimy rodziców o wsparcie w tej kwestiiJ

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

-->