Przedmiotowe Zasady Oceniania

W załączeniu przedmiotowe zasady oceniania 

 

L.p.

 

Przedmiot

 

Miejsce dostępności  PZO

 

1.

Język polski

 gabinet nr 6

2.

Język angielski

gabinet nr 6

3.

Język niemiecki

gabinet nr 6

4.

Plastyka

gabinet nr 6

5.

Technika

gabinet nr 6

6.

Muzyka

gabinet nr 6

7.

Przyroda

gabinet nr 2

8.

Chemia

gabinet nr 2

9.

Biologia

gabinet nr 2

10.

Geografia

gabinet nr 2

11.

Historia

gabinet nr 2

12.

Wiedza o społeczeństwie

gabinet nr 9

13.

Edukacja dla bezpieczeństwa

gabinet nr 9

14.

Matematyka

gabinet nr 9

15.

Informatyka

gabinet nr 9

16.

Fizyka

gabinet nr 9

17.

Religia

gabinet nr 9

17.

Wychowanie fizyczne

sala gimnastyczna

18.

Edukacja wczesnoszkolna

tablica obok gabinetu nr 12

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->