Harmonogram uroczystości w oddziale przedszkolnym

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I WAŻNYCH WYDARZEŃ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM  W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

 

Lp.

Miesiąc

Temat

Odpowiedzialny

Współodpowiedzialny

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

Sprzątanie świata

-zajęcia edukacyjne ukierunkowane na zachowania proekologiczne 

-porządkowanie terenu wokół budynku.

 

 

 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka „Bal przedszkolaka”

- zabawy muzyczno-ruchowe

- malowanie twarzy

- robienie warkoczyków

 

 

Dzień Chłopaka

- przygotowanie upominków dla chłopców

- zabawy integracyjne

 

 

Pasowanie na Starszaka

-opracowanie scenariusza

-zakup upominków

-przeprowadzenie uroczystości

 

 

S. Kasprzyk

 

 

 

 

 

S. Kasprzyk

 

 

 

 

S. Kasprzyk

A.Dziubarczyk

 

 

 

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

 

 

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

 

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

 

S.Kasprzyk

woźne, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Październik

 

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej – uroczysty apel w szkole

 

 

 

A.      Dziubarczyk

             S. Kasprzyk

      S. Bochno-Opanowska

 

 

 

 

 

woźne, rodzice

 

 

 

3.

 

 

 

Listopad

 

 

Dzień Pluszowego Misia

- pogadanka na temat tradycji związanych z obchodzeniem święta

- zabawy integracyjne

- słodki poczęstunek

 

 

 

Zabawy andrzejkowe

-przygotowanie i przeprowadzenie wróżb

-dekoracja sali

-zabawy z dziećmi

 

 

 

    S. Bochno-Opanowska

 

 

 

 

           S. Kasprzyk

 

 

S. Kasprzyk

A. Dziubarczyk

woźne, rodzice

 

 

 

S. Bochno- Opanowska

A. Dziubarczyk

woźne, rodzice

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Grudzień

 

Górnik w oddziale przedszkolnym

- spotkanie z górnikiem

- prezentowanie dorobku artystycznego

- poczęstunek

 

 

Mikołaj w oddziale przedszkolnym

-zabawy z Mikołajem

-wręczanie prezentów

 

 

 Kolędowanie

-opracowanie scenariusza

-przygotowanie inscenizacji

 

 

           S. Kasprzyk

 

 

 

 

S. Kasprzyk

A. Dziubarczyk

 

 

 

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

 

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

 

S. Kasprzyk

woźne, rodzice

 

 

 

 

5.

 

 

Styczeń

 

Święto Babci i Dziadka

-przygotowanie montażu słowno- muzycznego

-wykonanie przez dzieci zaproszeń i wręczenie ich dziadkom

-wystrój sali

-przeprowadzenie uroczystości połączonej z poczęstunkiem

 

 

 

A. Dziubarczyk

S. Kasprzyk

 

 

 

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

 

6.

 

 

Luty

 

Bal karnawałowy

-zakup upominków

-dekoracja sali

-przygotowanie strojów

-przygotowanie i przeprowadzenie konkursów

 

 

 

S. Bochno-Opanowska

 

 

S. Kasprzyk

A. Dziubarczyk

woźne, rodzice

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

Marzec

 

Dzień Kobiet

- przygotowanie upominków dla dziewczynek

- zabawa z chustą animacyjną

 

 

 

Korowód wiosenny - Żegnamy zimę-witamy wiosnę.

-wykonanie marzanny

-kolorowy korowód ulicami Opolna Zdroju

-obrzęd spalenia kukły

 

A. Dziubarczyk

S. Kasprzyk

 

 

 

 

S. Kasprzyk

 

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

 

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

XVII Międzyprzedszkolny i Międzynarodowy Przegląd Wierszy Poety Dziecięcego

- opracowanie scenariusza imprezy

-zaproszenie czeskich i niemieckich przyjaciół

-zorganizowanie nagród i poczęstunku dla dzieci

 

 

 

A. Dziubarczyk

 

 

 

 

 

 

S. Kasprzyk

S. Bochno-Opanowska

 

woźne, rodzice

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

Maj

 

Dzień Strażaka

- spotkanie dzieci ze strażakami

- rozmowa nt. ich ciężkiej i odpowiedzialnej pracy

- wręczenie podziękowań i drobnych upominków

 

 

Święto Szkoły

- nauczyciel-ciekawa i odpowiedzialna praca.

- opiekun koła PCK-pogadanka, powiązana z nawiązaniem do historii PCK

- wspólne zabawy i konkursy w szkole- integracja ze środowiskiem szkolnym

 

 

 

 

A. Dziubarczyk

 

 

 

 

S. Kasprzyk

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

            

 

 

 

S. Kasprzyk

S. Bochno-Opanowska

woźne, rodzice

 

 

woźne, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

 

Święto Rodziny - festyn

-opracowanie i przeprowadzenie zabaw, gier i konkursów

-zabawy na powietrzu

-wspólne biesiadowanie

 

 

Olimpiada Przedszkolaków- organizator OSiR Bogatynia

-uczestnictwo w zawodach na terenie ośrodka sportowego

-integrowanie się z dziećmi z innych placówek przedszkolnych i szkolnych

-korzystanie z atrakcji przygotowanych przez OSiR

 

Pożegnanie Starszaków

-opracowanie scenariusza uroczystości

-wykonanie dyplomów

-zakup nagród

-przeprowadzenie uroczystości

-słodki poczęstunek

 

S. Kasprzyk

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

 

 

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

 

 

 

A. Dziubarczyk

S. Bochno-Opanowska

 

 

 

woźne, rodzice

 

 

 

 

S. Kasprzyk

rodzice, woźne

 

 

 

S. Kasprzyk

rodzice, woźne

 

 

W trakcie roku przedszkolnego możliwa jest modyfikacja kalendarza uroczystości ze względu na sytuacje od nas niezależne.

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->