Nauczyciele

 

mgr Małgorzata Kostuch- Urbańska 

Dyrektor Szkoły

- nauczyciel nauczania zintegrowanego, nauczyciel zajęć technicznych i plastyki

 

mgr Sylwia Kasprzyk

- wychowawca i nauczyciel oddziału przedszkolnego grupa 3 - 4 latki, nauczyciel terapii logopedycznej

 

 

 

mgr Aneta Dziubarczyk

- wychowawca i nauczyciel oddziału przedszkolnego grupa 5 - 6 latki, zajęcia rewalidacyjne oraz korekcyjno-kompensacyjne.

 

 

 

mgr Wanda Rajska

- wychowawca kl. III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapii logopedycznej, opiekun Klubu Wiewiórka, nauczyciel bibliotekarz.

 

mgr Sylwia Bochno- Opanowska

- wychowawca kl. VIII, zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, pedagog specjalny

mgr Dorota Szwedo

- Nauczyciel matematyki, muzyki, informatyki, opiekun  SK PCK.

 

mgr Dorota Cichowicz 

- wychowawca klasy V, nauczyciel języka polskiego, wychowawca w świetlicy. 

 

mgr Marek Łabędź

- wychowawca kl. VI, nauczyciel geografii, historii, przyrody, edukacji ekologicznej, chemii, biologii, opiekun Koła Przyrodniczo-Krajoznawczego i SKLOP.

 

mgr Agnieszka Purzycka

- wychowawca kl. I, nauczyciel oddziału przedszkolnego, wychowawca świetlicy, nauczyciel WDŻ.

 

mgr Sylwia Remian

- nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca w świetlicy

 

 

mgr Paweł Mielnik

 -nauczyciel wychowania fizycznego oraz wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klasy IV.

 

mgr. Grażyna Szałańska 

- pedagog szkolny, nauczyciel organizujący zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnościami 

 

 

mgr Katarzyna Staszak Smolarek

- nauczyciel języka angielskiego w oddziale przedszkolnym i klasach I-IV

 

mgr Mirosław Plichta

- nauczyciel edukacji dla społeczeństwa.

 

 

 

Ks. Marek Rydzy

- nauczyciel religii.

 

mgr. Ewelina Jackowska 

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II, wychowawca w świetlicy szkolnej. 

 

mgr. Leokadia Swoińska 

- nauczyciel współorganizujący nauczanie ucznia z niepełnosprawnością, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca w świetlicy. 

 

 mgr. Aleksandra Kawecka-Molka 

- psycholog, wychowawca w świetlicy. 

 

 mgr. Beata Janiak 

- nauczyciel matematyki i informatyki.  

 

mgr. Klaudia Gonera 

- nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

 

 mgr. Magdalena Piłat 

- nauczyciel muzyki 

 

mgr. Bernadeta Bem 

- nauczyciel matematyki i fizyki. 

 

mgr. Diana Brożyna 

- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów z niepełnosprawnością, pedagog szkolny. 

 

mgr. Jerzy Tomczuk 

-nauczyciel języka angielskiego 

Akt.01.09.2023

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->