Nauczyciele

 

mgr Małgorzata Kostuch- Urbańska 

Dyrektor Szkoły

- nauczyciel nauczania zintegrowanego, nauczyciel zajęć technicznych i plastyki

 

mgr Sylwia Kasprzyk

- wychowawca i nauczyciel oddziału przedszkolnego grupa 3 - 4 latki.

 

 

 

mgr Aneta Dziubarczyk

- wychowawca i nauczyciel oddziału przedszkolnego grupa 5 - 6 latki.

 

 

 

mgr Wanda Rajska

- wychowawca kl. II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapii logopedycznej, opiekun Klubu Wiewiórka, nauczyciel bibliotekarz.

 

mgr Sylwia Bochno- Opanowska

- wychowawca kl. VII, zajęcia rewalidacyjne, opiekun SU.

mgr Dorota Szwedo

- wychowawca kl.VIII, nauczyciel matematyki, muzyki, informatyki, opiekun  SK PCK.

 

 

mgr Dorota Cichowicz 

- wychowawca klasy IV, nauczyciel języka polskiego.

 

mgr Marek Łabędź

- wychowawca kl.V, nauczyciel geografii, historii, przyrody, edukacji ekologicznej, opiekun Koła Przyrodniczo-Krajoznawczego i SKLOP.

 

mgr Agnieszka Purzycka

- wychowawca kl. III, pedagog, wychowawca świetlicy, nauczyciel WDŻ.

 

mgr Sylwia Remian

- nauczyciel języka niemieckiego

 

mgr inż. Krystyna Krokowska

- nauczyciel fizyki i chemii.

 

mgr Paweł Mielnik

 -nauczyciel wychowania fizycznego oraz wiedzy o społeczeństwie.

 

 

 

mgr. Grażyna Szałańska 

- pedagog szkolny, nauczyciel organizujący zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnościami 

 

 

mgr Katarzyna Staszak Smolarek

- nauczyciel języka angielskiego w oddziale przedszkolnym i klasie I.

 

mgr Mirosław Plichta

- nauczyciel edukacji dla społeczeństwa.

 

 

 

Ks. Marek Rydzy

- nauczyciel religii.

 

 

 

 

mgr Małgorzata Łabędź

- nauczyciel wychowania przedszkolnego.

 

 mgr. Janusz Frączek 

- nauczyciel języka angielskiego 

 

mgr. Ewelina Jackowska 

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy pierwszej. 

 

mgr. Leokadia Swoińska 

- nauczyciel współorganizujący nauczanie ucznia z niepełnosprawnością 

 

 mgr. Magdalena Szumachowska

- psycholog 

 

 

 

Akt.15.09.2019

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->