Nauczyciele

mgr Joanna Karkowska

Dyrektor Szkoły

- nauczyciel języka angielskiego.

 

mgr Sylwia Kasprzyk

- wychowawca i nauczyciel oddziału przedszkolnego grupa 3 - 4 latki.

 

 

 

mgr Aneta Dziubarczyk

- wychowawca i nauczyciel oddziału przedszkolnego grupa 5 - 6 latki.

 

mgr Małgorzata Kostuch- Urbańska

- wychowawca kl. I, nauczyciel nauczania zintegrowanego, nauczyciel zajęć technicznych i plastyki.

 

mgr Wanda Rajska

- wychowawca kl. II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapii logopedycznej, opiekun Klubu Wiewiórka.

 

mgr Sylwia Bochno- Opanowska

- wychowawca kl.IV, wychowawca świetlicy, zajęcia rewalidacyjne, opiekun SU.

mgr Dorota Szwedo

- wychowawca kl.V, nauczyciel matematyki, informatyki, opiekun  SK PCK.

 

mgr Ewa Barandys

- wychowawca klasy VI, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

mgr Marek Łabędź

- wychowawca kl.VII, nauczyciel geografii, historii, przyrody, edukacji ekologicznej, opiekun Koła Przyrodniczo-Krajoznawczego i SKLOP.

 

mgr Agnieszka Purzycka

- wychowawca kl. VIII, pedagog, wychowawca świetlicy, nauczyciel WDŻ.

 

mgr Sylwia Remian

- nauczyciel języka niemieckiego

 

mgr inż. Krystyna Krokowska

- nauczyciel fizyki i chemii.

 

mgr Paweł Mielnik

 

nauczyciel wychowania fizycznego oraz wiedzy o społeczeństwie.

 

mgr Katarzyna Paździor

nauczyciel muzyki.

 

mgr Danuta Tomczuk

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka niemieckiego w kl.II, terapii pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy.

 

 

mgr Magdalena Pojmann

- nauczyciel języka angielskiego w oddziale przedszkolnym i klasie I.

 

mgr Mirosław Plichta

- nauczyciel edukacji dla społeczeństwa.

 

mgr Anna Lipko-Kadzewicz

- socjoterapeuta.

 

Ks. Marek Rydzy

- nauczyciel religii.