Nauczyciele

mgr Joanna Karkowska

Dyrektor Szkoły

 nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Małgorzata Kostuch- Urbańska

nauczyciel nauczania zintegrowanego, nauczyciel zajęć technicznych i plastyki, wychowawca świetlicy.

mgr Dorota Szwedo

nauczyciel matematyki, informatyki, opiekun  SK PCK, nauczyciel terapii pedagogicznej.

 

 

inż. Anna Opiatowska

nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy, opiekun koła języka niemieckiego.

 

mgr Marek Łabędź

nauczyciel przyrody, historii, edukacji ekologicznej i regionalnej, opiekun MKKT.

mgr Paweł Mielnik

nauczyciel wychowania fizycznego

 

mgr Wanda Rajska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapii logopedycznej, opiekun Klubu Wiewiórka i SKO.

 

 

mgr Sylwia Bochno- Opanowska

wychowawca świetlica, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel bibliotekarz, opiekun SU.

 

mgr Agnieszka Purzycka

pedagog, wychowawca świetlicy i klasy VIII.

 

mgr Ewa Barandys

nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy i klasy V.

 

mgr inż Krystyna Krokowska

nauczyciel fizyki i chemii.

 

 

 

mgr Małgorzata Łabędź

nauczyciel wychowania przedszkolnego.