Dokumenty Szkoły i procedury

 

W załączniku:

Statut Szkoły

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Procedura obiegu informacji

Procedury udzielania informacji o uczniu

Procedura udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->