Zebrania z rodzicami w oddziale przedszkolnym

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PCK W OPOLNIE ZDROJU

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

31.08.2022r.-spotkanie ogólne z rodzicami dzieci przedszkolnych

25.01.2023r. -spotkanie śródroczne rodziców dzieci przedszkolnych

27.04.2023r.- spotkanie z rodzicami dzieci 6-letnich- wręczenie gotowości szkolnych

24.05.2023r. – spotkanie końcoworoczne z rodzicami dzieci przedszkolnych

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->