Oddział Przedszkolny

ŻYCIE CODZIENNE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 2.5 do 6 lat.

Godziny otwarcia oddziału: codziennie od poniedziałku do piątku: 6.00- 16.00.

Obecnie w oddziale przedszkolnym funkcjonują dwie grupy. Grupa młodsza - dzieci 2,5, 3 i 4 letnie i grupa starsza dzieci 5 i 6 letnie.

Oddział realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Każde dziecko, które przychodzi do naszego oddziału ma możliwość rozwijania swoich zdolności i umiejętności na różnorodnych zajęciach i podczas ciekawie zorganizowanych zabaw. Dzieci mają do swojej dyspozycji bardzo dużo miejsca: dwie sale-jedna do zajęć i zabaw swobodnych i zorganizowanych (wyposażona w meble, stoliki i krzesełka dostosowane do wieku dzieci oraz w sprzęt RTV), a druga do swobodnej realizacji swoich zainteresowań. W niej znajduje się komputer, ścianka wspinaczkowa, miejsce do wypoczynku w ciszy oraz różne gry i układanki. Sale te są na bieżąco wyposażane w elementy służące rozwojowi sensomotorycznemu i poznawczemu dziecka. 

Nasi mali uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są zapraszani na różne uroczystości, apele, lekcje pokazowe. Korzystają także ze szkolnej sali gimnastycznej, gdzie prowadzone są z nimi ćwiczenia i zabawy ruchowe. Niektóre z nich uczestniczą w zajęciach świetlicowych, integrując się w ten sposób ze społecznością szkolną.

 Dzieci z oddziału przedszkolnego biorą udział w uroczystościach i imprezach organizowanych przez różne instytucje kulturalno- oświatowe na terenie miasta i gminy, a także poza nią.

 Nasz oddział przedszkolny od wielu już lat współpracuje z czeskim i od roku szkolnego 2015/2016 z niemieckim przedszkolem w ramach współpracy transgranicznej. Na ten cel korzysta z dofinansowania urzędu Miasta i Gminy i ze środków własnych.

Tradycją naszą jest cykliczny Przegląd Wierszy Jana Brzechwy, który organizujemy dla wszystkich dzieci z terenu naszego miasta i gminy uczęszczających do placówek oświatowych. Przegląd nasz cieszy się ogromną sympatią. Z roku na rok przybywa coraz więcej chętnych dzieci do dzielenia się swoim poetyckim talentem. Cieszy nas to bardzo.

Każdego roku przygotowywany jest kalendarz imprez i uroczystości oddziału przedszkolnego. Według tego schematu odbywają się spotkania o różnym charakterze.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->