Patron

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej nr 12/2005 z dnia 28.11.2005 na patrona naszej szkoły wybrano organizację Polskiego Czerwonego Krzyża.


Dlaczego taki wybór?

Odpowiedź jest bardzo prosta.

Chcemy pomagać innym.
 
Polski Czerwony Krzyż powstał 18 stycznia 1919 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski. Jego działania były dostosowane do potrzeb społeczeństwa. Udzielano pomocy poszkodowanym w wyniku wojny, organizowano i prowadzono szereg zakładów lecznictwa. Poszukiwano również zaginionych, realizowano zadania sanitarne, szkolono pielęgniarki, ratowników, doszkalano nauczycieli, a od 1921 roku tworzono młodzieżowe koła PCK.
Również w naszej szkole powstało takie koło. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1968r., natomiast udokumentowana działalność rozpoczyna się w 1973r. i trwa nieprzerwanie po dzień dzisiejszy. Od 1994r. Szkolne Koło PCK przystępuje corocznie do ogólnopolskiego konkursu „O najlepiej pracujące Szkolne Koło PCK”, w którym na szczeblu gminnym i powiatowym od lat zajmuje zaszczytne pierwsze miejsce.

Celem działalności koła jest troska o zdrowie, profilaktyka uzależnień, szerzenie idei czerwonokrzyskich, organizowanie pomocy potrzebującym. Każda inicjatywa na rzecz człowieka potrzebującego jest najważniejszym statutowym działaniem ruchu czerwonokrzyskiego. Wybór takiego patrona jest hołdem złożonym wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nie szczędzą trudu by nieść pomoc potrzebującym. Idee PCK to cenne wartości wychowawcze, które na stałe weszły do programu wychowawczego naszej szkoły.

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->