INNOWACJE PEDAGOGICZNE

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy V i VI na zajęciach z techniki będą realizowali innowację pedagogiczną „To ja młody eko-technik”. Innowacja ta ma charakter organizacyjny, nie wprowadza zatem zmian do treści kształcenia, a jedynie do sposobu prowadzenia lekcji, zastosowanych metod, form i pomocy dydaktycznych. Ma ona na celu przygotowanie uczniów do świadomego i proekologicznego wykorzystania rozwiązań technicznych w życiu codziennym. Pełny opis innowacji znajduje się w zakładce „Innowacje” na stronie szkoły.

 

 W roku szkolnym 2020/2023 uczniowie klas I-III rozpoczną realizację innowacji pedagogicznej metodyczno-organizacyjnej „Czytanie to także świetna zabawa”. Innowacja będzie kontynuowana w kolejnych latach i zakończy się w czerwcu 2023 r. Głównym jej założeniem jest uczynienie z czytania ciekawego sposobu na spędzanie czasu wolnego. Głównym celem innowacji jest zaszczepienie u dzieci nawyków czytelniczych i zamiłowania do literatury. Podjęte działania mają na celu wdrożenie uczniów do częstych kontaktów z książką, rozwijanie wyobraźni oraz docenienie wartości jakie niesie za sobą czytelnictwo. Szczególnie ważnym założeniem jest ukazanie dzieciom, że czytanie nie jest nudne, że może być świetnym wstępem do zabawy, źródłem różnorodnej wiedzy.

Załączniki:
Pobierz plik (innowacja klasy I-III.doc)Innowacje I - III[ ]69 kB
Pobierz plik (innowacja technika V-VI (3).doc)Innowacje V - VI[ ]76 kB

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->