Kalendarz roku szkolnego

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

TERMIN

1.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej przygotowującej nowy rok szkolny

29,30,31.08.2022 r.

2.

Zatwierdzenie  tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych.

31.08.2022 r.

3.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

01.09.2022 r.

4.

Spotkania wychowawców z rodzicami

05-09.09.2022 r.

5.

Przedstawienie planu nadzoru na rok szkolny 2022/2023 przez dyrektora szkoły

do 15.09.2022 r.

6.

Spotkanie Rady Rodziców z  Dyrektorem Szkoły

15.09.2022 r.

7.

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Pasowanie pierwszoklasistów.

13.10.2022 r.

8.

Wykaz planowanych ocen niedostatecznych za I półrocze.

do 15.12.2022 r.

9.

Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

do 19.12.2022 r.

10.

Zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

23-31.12.2022 r.

11.

Wystawienie ocen.

do 16.01.2023 r.

12.

Rada klasyfikacyjna

19.01.2023 r.

13.

Rada analityczna

25.01.2023 r.

14.

Ferie zimowe

13.02-26.02.2023 r.

15.

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

06-11.04.2023 r.

16.

Święto Szkoły

12.05.2023 r.

 17.

Wykaz planowanych ocen niedostatecznych rocznych.

do 15.05.2023 r.

18.

Informacje dla rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

do 19.05.2023 r.

19.

Egzamin ósmoklasisty

23-25.05.2023 r.

20.

Dni wolne od zajęć:

Święto Zmarłych

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Święto Trzech Króli

Święto Pracy

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Boże Ciało

01.11.2022 r.

11.11.2022 r.

06.01.2023 r.

01.05.2023 r.

03.05.2023 r.

08.06.2023 r.

21.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

(Zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U.2002.46.432 ze zm.)

14.10.2022 r.

31.10.2022 r.

02.05.2023 r.

09.06.2023 r.

20.06.2023 r.

22.

Wystawienie ocen.

do 15.06.2023 r.

 

23.

Rada klasyfikacyjna

19.06.2023 r.

24.

Uroczyste pożegnanie uczniów klasy VIII

22.06.2023 r.

25.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

23.06.2023 r.

26.

Rada podsumowująca

23.06.2023 r.

27.

Ferie letnie

24.06.-31.08.2023 r.

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->