Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

TERMIN

1.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej przygotowującej nowy rok szkolny

28.08.-01.09.2023 r.

2.

Zatwierdzenie  tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych.

30.08.2023 r.

3.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04.09.2023 r.

4.

Spotkania wychowawców z rodzicami

07.09.2023 r.

5.

Przedstawienie planu nadzoru na rok szkolny 2022/2023 przez dyrektora szkoły

28.08.2023 r.

6.

Spotkanie Rady Rodziców z  Dyrektorem Szkoły

13.09.2023 r.

7.

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Pasowanie pierwszoklasistów.

13.10.2023 r.

8.

Pasowanie pierwszoklasistów

20.10.2023 r.

9.

Wykaz planowanych ocen niedostatecznych za I półrocze.

do 03.01.2024 r.

10.

Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

do 09.01.2024 r.

11.

Zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

23-31.12.2023 r.

12.

Wystawienie ocen.

do 06.02.2024 r.

13.

Rada klasyfikacyjna

09.02.2024 r.

14.

Rada analityczna

15.02.2024 r.

15.

Ferie zimowe

15-28.01.2023 r.

16.

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

28.03-02.04.2023 r.

17.

Święto Szkoły

10.05.2024 r.

 18.

Wykaz planowanych ocen niedostatecznych rocznych.

do 14.05.2024 r.

19.

Informacje dla rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

do 17.05.2024 r.

20.

Egzamin ósmoklasisty

14-16.05.2024 r.

21.

Dni wolne od zajęć:

Święto Zmarłych

Nowy Rok

Święto Pracy

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Boże Ciało

 

01.11.2023 r.

01.01.2024 r.

01.05.2024 r.

03.05.2024 r.

30.05.2024 r.

22.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

(Zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U.2002.46.432 ze zm.)

02.11.2023 r.

03.11.2023 r.

29.04.2024 r.

30.04.2024 r.

31.05.2024 r.

14-16.05.2023r.

 

23.

Dodatkowy dzień wolny do odpracowania w dniu 08.06.2024 r.

02.05.2024 r.

24.

Wystawienie ocen.

do 13.06.2024 r.

 

25.

Rada klasyfikacyjna

17.06.2024 r.

26.

Uroczyste pożegnanie uczniów klasy VIII

20.06.2024 r.

27.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

21.06.2024 r.

28.

Rada podsumowująca

21.06.2024 r.

29.

Ferie letnie

22.06.-31.08.2024 r.

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->