Ogłoszenia

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29 stycznia 2024 r.

od 12 lutego 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bogatynia na rok szkolny 2024/2025.

Harmonogram czynności w rekrutacji, wnioski oraz inne dokumenty związane z rekrutacją dostępne

są na stronie szkoły www.spopolno.pl w zakładce Rekrutacja.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz. 7.00-15.00

od 12.02.2024 r. do 08.03.2024 r.

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->