Ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia poniżej 130 000,00 zł netto pn.:"Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju". 

Dokumenty dotyczące postępowania w załącznikach. 

Dla Nauczyciela

 





 



 




ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->