Ogłoszenia

UWAGA !

Informujemy, że dnia 09.10.2023 r. zostało utworzone konto bankowe Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju. Składki na Komitet Rodzicielski  w wysokości 60,00 zł za rok szkolny 2023/2024 należy wpłacać na rachunek bankowy nr 35 1020 2137 0000 9402 0453 9847.

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->