Ogłoszenia

Opolno-Zdrój, 06.10.2023 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko- intendent

 

1. Warunki pracy :

1. stanowisko pracy: intendent

2. wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

3. forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

4. liczba stanowisk: 1 stanowisko

5.  termin rozpoczęcia pracy: 02.11.2023 r.

6. miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju

2. Wymagania niezbędne dotyczące stanowiska:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie lub wykształcenie zawodowe kierunkowe (gastronomiczne) i 2 lata stażu pracy,
 • znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych,
 • znajomość programu Microsoft Office (EXCEL, WORD),
 • znajomość zasad żywienia w placówkach oświatowych,

3. Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność, odpowiedzialność,  zdyscyplinowanie, sumienność, systematyczność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Planowanie i układanie jadłospisów, sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem posiłków, dbanie o ich kaloryczność i zgodność z normami żywienia zbiorowego.

2) Planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych,  wpisywanie ich codziennie do dziennika żywnościowego.

3) Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów  znajdujących się w magazynie, właściwe ich zabezpieczenie przed zniszczeniem.

4) Prowadzenie magazynu żywnościowego  oraz sporządzanie miesięcznych, codzienne wyliczanie raportu żywnościowego.

5) Dbanie o porządek w magazynach

6) Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem kuchni.

7) Nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel kuchni.

8)  Codzienne sprawdzanie obecności dzieci w oddziale  przedszkolnym   w celu weryfikacji ilości wydanych obiadów.

9) Obsługa programu „ewidencjoner”. Rozliczanie opłat za godziny pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym, zgodnie z odczytem z programu.

10) Pobieranie i rozliczanie opłat za posiłki w szkole i oddziale przedszkolnym.

11) Składanie zapytań ofertowych na artykuły spożywcze.

12)  Przestrzeganie przepisów związanych z Dobrą Praktyką Higieniczną i Produkcyjną  (HACCP),  prowadzenie dokumentacji  potwierdzającej realizację przepisów.

 

5.Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia. 
 4. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy.
 5. Kopie innych dokumentów  potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp., jeśli kandydat takie posiada).
 6. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.
 7.  Kserokopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność.

 

Załączniki:

- Oświadczenie

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- Klauzula informacyjna

 

6. Forma  składania ofert :

 

Wymagane dokumenty należy w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju lub wysłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7A, 59-922 Opolno-Zdrój.

 

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->