Ogłoszenia

TERMINY SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

 

Klasa I – czwartek 7 września 2023 r. godz. 15.30 – gabinet nr 12

Klasa II – środa 6 września 2023 r. godz. 15.30 – gabinet nr 13

Klasa III – czwartek 7.09.2023 r. godz. 15.50 – gabinet nr 14

Klasa IV – czwartek 7 września 2023 r. godz. 15.30 – gabinet nr 9

Klasa V – środa 6 września 2023 r. godz. 15.10 – gabinet nr 6

Klasa VI – czwartek 7.09.2023 r. godz. 15.30 – gabinet nr 2

Klasa VIII – środa 6 września 2023 r. godz. 16.00 – gabinet nr 9

 

Obecność rodziców/opiekunów obowiązkowa

 

Spotkanie dyrektora szkoły z przedstawicielami klasowych rad rodziców

w środę 13.09.2023 r. o godz. 16.00 w gabinecie nr 9

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->