Ogłoszenia

W oparciu o przepisy rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm., ) na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego oraz Kalendarza roku szkolnego naszej szkoły dzień 29.04.2022 r. jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów, których opiekunowie wyrażają chęć zapewnienia w tym dniu opieki,  szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe.  W tym dniu przedszkole pracuje bez zmian.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego naszej szkoły 2 maja 2022 r. (poniedziałek) szkoła nie pracuje.  Ten dzień będziemy odrabiać w sobotę 14 maja 2022 r. Oddział przedszkolny w dniu 2 maja 2022 r. pracuje bez zmian. W tym dniu nie ma również autobusu szkolnego. 

 


 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->