Ogłoszenia

Z inicjatywy Pani Sołtys Anny Wilczyńskiej oraz Rady Sołeckiej w Opolnie Zdroju – szkolna sala gimnastyczna została pięknie odnowiona.

Nasze szkolne Dzieci już korzystają z odmalowanej i odświeżonej sali. Wszyscy jesteśmy ogromnie wdzięczni za zaangażowanie, wsparcie i wkład Pani Sołtys Annie Wilczyńskiej, Radzie Sołeckiej oraz Panu Burmistrzowi Wojciechowi Dobrołowiczowi. Dzięki tej wspaniałej inicjatywie lekcje wychowania fizycznego, uroczystości szkolne oraz egzaminy ósmoklasisty mogą przebiegać w przyjaznej i miłej oprawie. Dziękujemy!

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego krzyża w Opolnie Zdroju.

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->