Zajęcia Pozalekcyjne

Głównym celem działalności Klubu „Wiewiórka” jest kształtowanie nawyków higienicznych i postaw prozdrowotnych u dzieci z klas I-III, a także przygotowanie młodszych uczniów do dalszej działalności w Szkolnym Kole PCK. Program profilaktyczno – zdrowotny „Chcę być zdrowy!” opracowany przez opiekuna Klubu, panią Wandę Rajską, realizowany będzie w ramach zajęć edukacyjnych głównie w klasie trzeciej, a do wybranych działań włączani będą również pozostali uczniowie klasy pierwszej i drugiej.

Zajęcia odbywają się w czwartki od godz. 11.35 - 12.20.

Prowadząca: mgr W.Rajska

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSześciolatku Witaj w SzkoleSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->