Zajęcia Pozalekcyjne

Głównym celem działalności Klubu „Wiewiórka” jest kształtowanie nawyków higienicznych i postaw prozdrowotnych u dzieci, a także przygotowanie młodszych uczniów do dalszej działalności w Szkolnym Kole PCK. Klub „Wiewiórka” pracuje w oparciu o Program profilaktyczno – zdrowotny „Chcę być zdrowy!” opracowany przez opiekuna Klubu, panią Wandę Rajską. Treści programu realizowane są w ramach zajęć edukacyjnych, a także za pomocą dodatkowych działań pozalekcyjnych.

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->