Zajęcia Pozalekcyjne

            Głównym celem działalności Klubu „Wiewiórka” jest kształtowanie nawyków higienicznych i postaw prozdrowotnych u dzieci z klas I-III, a także przygotowanie młodszych uczniów do dalszej działalności w Szkolnym Kole PCK.

 

W tym roku szkolnym Program profilaktyczno – zdrowotny „Chcę być zdrowy!” opracowany przez opiekuna Klubu, panią Wandę Rajską, realizowany będzie w ramach zajęć edukacyjnych głównie w klasie pierwszej, a do wybranych działań włączani będą również uczniowie klasy trzeciej.

 

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->