Zajęcia Pozalekcyjne

 

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNE

PRZY PSP OPOLNO ZDRÓJ SKKT

         Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne działające przy PSP Opono Zdrój powstało w roku 1983.

Od 29 lat opiekunem koła jest Pan mgr Marek Łabędź – nauczyciel geografii, przyrody i historii.

Z inicjatywy Pana Marka Łabędzia, w 1993 roku powstało przy szkole Międzyszkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „Tramp”, które działało przy szkole do 2002 roku (MKKT Opolno), obecnie działa przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bogatyni (MKKT „Tramp” Bogatynia)

Godziny zajęć: 8.00 - 8.45 w każdy piątek.

 

Główne cele działalności koła (poznawcze i rekreacyjne a także dydaktyczne to:

- rozwój turystyki jako formy wypoczynku czynnego

- rozwój zainteresowań krajoznawczych

- edukacja patriotyczna, regionalna, prozdrowotna i proekologiczna

-wspomaganie procesu dydaktycznego zwłaszcza w zakresie eksponowania treści programowych z przyrody, historii, ekologii i ochrony środowiska.

         Koło skupia uczniów z klas IV – VI, organizowane są również działania turystyczne, krajoznawcze i ekologiczne dla całych klas w tym dla uczniów młodszych klas zwłaszcza dla klasy III.

         Cele i zadania realizowane są poprzez cotygodniowe spotkania oraz organizację i udział w imprezach turystyczno – krajoznawczych turystyki popularnej, masowej  jak również kwalifikowanej i różnych formach pracy krajoznawczej: wycieczki, rajdy, złazy, obozy wędrowne, obozy stałe, warsztaty, imprezy na orientację, konkursy, olimpiady, zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej.

         Obecnie Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne przy PSP Opolno Zdrój liczy 25 członków, z klas IV-VI, organizowane są także działania turystyczne, krajoznawcze i ekologiczne dla całych klas w tym dla uczniów młodszych. Cele i zadania realizowane były przez cotygodniowe spotkania w wymiarze

1 godziny : termin spotkań – środa godz. 13:30 oraz udział w imprezach turystyczno – krajoznawczych turystyki popularnej, masowej jak również kwalifikowanej i różnych formach pracy krajoznawczej: wycieczki, rajdy, złazy, marsze na orientację, konkursy, warsztaty.

          Tematyka spotkań dotyczyła w głównej mierze przygotowania do uczestnictwa w imprezach turystyczno-krajoznawczych, podstaw topografii i terenoznawstwa, form i rodzajów uprawiania turystyki, metodyki wycieczkowania, sprzętu i wyposażenia turysty, właściwych zasad zachowania się w czasie wycieczek i imprez turystycznych. Szczegółowo przedstawione zostały zasady bezpiecznego uprawiania turystyki. Program działalności koła w klasie IV - VI został poszerzony o elementy edukacji przyrodniczej, ekologicznej oraz regionalnej. SKKT  działa w strukturach Międzyszkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego „Tramp” Bogatynia.

 

 

 

 

IMPREZY TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE I PRZYRODNICZE

ZORGANIZOWANE W

I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

1. Wycieczka turystyczno - krajoznawcza do Karpacza                                                         - 10 osób

 

2. XVI Impreza na Orientację PTSM Zgorzelec „Puchar Burmistrza Miasta Zgorzelec”

– Zgorzelec 2013                                                                                                                   - 17 osób

 

3. XV Marsze na Orientację o ” Puchar Trampa Bogatynia 2013” Bielawa Dolna              - 14 osób                                

                                                                                                                                

4.XXXIX Jeleniogórski Rajd Młodzieży Szkolnej „Wleń  2013"

 

Trasa nr 8: Siedlęcin - Pilchowice - Maciejowiec - Lubomierz - Wojciechów - Maciejowiec -

Radomice - Wleński Gródek - Wleń ( 2 drużyny)                                                                                  

drużyna A                                                                                                                                  - 7 osób                 

 

drużyna B                                                                                                                                  - 6 osób

 

5. Wycieczka krajoznawcza dla klasy  III - Zamek Legend Śląskich w Pławnej Dolnej   - 14 osób

 

6. Warsztaty Ekologiczne dla klas IV - VI w Bogatyni                                                                - 17 osób

 

7. XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Bioregionie

„W krainie łużyckich osobliwości” w Sulikowie                                                                           - 4 osoby

 

8. XVI Złaz Czwartoklasistów "Opolno Zdrój 2013"                                                        - 9osób

                                                                                                              

9. XI Finałowy Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Bioregionie

„W krainie łużyckich osobliwości” w Bolesławcu                                                             - 4 osoby

 

10. Etap szkolny V Powiatowego Konkursu Przyrodniczo - Ekologicznego

"Polskie Parki Narodowe"                                                                                                                 - 21 osób

                                               

11. XII  Krajoznawcze Sejmikowanie Trzecioklasistów „Bogatynia 2013”                            - 12 osób                       

12. Uroczyste Podsumowanie Sezonu Turystycznego 2013                                                       - 17 osób

 

 

13. Wycieczka turystyczno - krajoznawcza do Goerlitz - Zgorzelca                                         - 15 osób

 

14.Etap Powiatowy V Konkursu Przyrodniczo Ekologicznego

"Polskie Parki Narodowe"                                                                                                                  - 5 osób

 

15.Wycieczka turystyczno - krajoznawcza  Krobica -Świeradów Zdrój                                   - 15 osób

 

 

 

Nauczyciel brał udział w:

·         Podsumowaniu działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych za rok 2013

·         Sesji i Warsztatach tematycznych w Szklarskiej Porębie " Turystyka górska w szkole"

·         Uroczystości 85 lecia LOP  

·         Opracowaniu regulaminu i opracowaniu pytań na Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny ph "Ochrona Przyrody w Polsce"

 

Łącznie w I półroczu roku szkolnego 2013/2014 Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne było organizatorem i współorganizatorem oraz brało udział w 15 imprezach turystycznych i krajoznawczych  oraz przyrodniczo – ekologicznych w formie imprez na orientację, wycieczek, rajdów, złazów, konkursów przyrodniczych i ekologicznych, w których uczestniczyło około 210 uczniów klas IV –VI jak również z klas młodszych w tym Marsze na Orientację  - 2 imprezy,  imprezy turystyki kwalifikowanej 3, wycieczki krajoznawcze 4, konkursy wiedzy - 4 oraz inne imprezy.

 

Imprezy turystyczno – krajoznawcze i przyrodnicze zorganizowane

w II półroczu roku szkolnego 2013/2014

 

1. Wycieczka turystyczno -krajoznawcza do Piechowic i Cieplic Śl Zdr                          15 osób

 

2. Etap szkolny X Regionalnego Konkursu Przyrodniczo – Krajoznawczego dla

 nauczania zintegrowanego „Bądźmy Przyjaciółmi Przyrody” klasy II - III                          12 osób

 

3.Etap Szkolny XI Regionalnego Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego dla szkół

Podstawowych pod hasłem „Ochrona Przyrody w Polsce”                                                        22 osoby

 

4.Gminna Olimpiada Krajoznawcza  "Bogatynia 2014"                                            12 osób

                                                                                                                          ( 4 drużyny)

5. XVII Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Puchar Wagarowicza  – Siedlęcin 2014”                                                                                                                                      

I Runda Pucharu Dolnego Śląska w Turystycznych Marszach na Orientację                        15 osób

                                                                                                                          (6 drużyn)

6. Etap Powiatowy Ogólnopolskiego

Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego "Opolno Zdrój 2014"

szkoła w Opolnie Zdroju gospodarzem eliminacji powiatowych                                        12 osób                                                                                                                           (4 drużyny)

7. Etap Powiatowy XI Regionalnego Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego

dla szkół podstawowych pod hasłem „Ochrona Przyrody w Polsce ”w Opolnie Zdroju 

szkoła w Opolnie Zdroju gospodarzem eliminacji powiatowych   - 32 osoby                (4 osoby z Opolna

 

8. Udział w Finale XI Regionalnego  Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego

dla szkół podstawowych pod hasłem „Ochrona Przyrody w Polsce” w

Bolesławcu/Staniszowie                                                                                                  (2osoby)

                                                                                                      

 

9. Organizacja i przeprowadzenie Etapu szkolnego VI Powiatowego Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego „Nasze Przyroda” - rośliny łąkowe 

a) konkurs wiedzy klasy V –VI (eliminacje szkolne)                                                            5 osób

c)konkurs plastyczny klasy I – III                                                                                  41 prac

c) konkurs plastyczny klasy IV –VI                                                                                11 prac

 

10.III Marsze na Orientację "z zamkiem w tle" Bolków 2014

 

III Runda Pucharu Dolnego Śląska w Turystycznych Marszach na Orientację                            7 osób

                                                                                                                            (2 drużyny)

 

11. Etap Powiatowy VI Konkursu Nasza Przyroda "Rośliny łąkowe"                                    3 osoby

 

12.Quiz Wiedzy o Bogatyni „ Bogatynia :przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”                      

a) konkursy wiedzy                                                                                                         2 osoby   b) współorganizacja konkursu "Ptaki cudaki"                                                         

 

 13.Wycieczka do Bolesławca połączona z warsztatami historycznymi                                         14 osób                                       

                                                                                                                                                                  

14. XXI Ogólnopolska Impreza na Orientację "Wiosna 2014" w Świeradowie Zdr.

IV Runda Pucharu Dolnego Śląska w Turystycznych Marszach na Orientację                           11 osób

 

15. Wycieczka dzieci młodszych do Spytkowa "Wioska Czarów i Magii"

 

16.Ogólnopolski  Świętojański Rajd Dzieci i Młodzieży  "Przesieka 2014"                                       10 osób

                                                                                           

          W II półroczu roku szkolnego 2013/2014, SKKT oraz SK LOP było organizatorem i współorganizatorem oraz brało udział w 16 imprezach turystycznych, krajoznawczych i działaniach przyrodniczych dla około 265 uczniów z PSP Opolno Zdrój z klas od I do VI

            Łącznie w roku szkolnym 2013/2014 odbyło się 31 imprez turystycznych i krajoznawczych oraz przyrodniczo – ekologicznych w formie imprez na orientację, wycieczek, rajdów, złazów, konkursów przyrodniczych i ekologicznych, konkursów plastycznych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej w których uczestniczyło około 500 osób – uczniów klas IV –VI jak również z klas młodszych, którzy osiągali znaczące sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym, regionalnym.

W drugim półroczu odbyły się imprezy:

  Marsze na Orientację  - 3 imprezy,

  Wycieczki krajoznawcze - 3,

  Konkursy krajoznawcze - 3,

  Konkursy przyrodnicze - 6,

  Rajdy - 1

OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY SKKT PRZY PSP OPOLNO ZDRÓJ W

I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Działalność  turystyczno - krajoznawcza

 

1. XVI Impreza na Orientację PTSM Zgorzelec „Puchar Burmistrza Miasta Zgorzelec”

– Zgorzelec 2014

 

VII miejsce w kategorii TD, drużyna w składzie : Turlej Klaudia, Hęś Natalia

 ( 17 uczestników)

 

2.XIV Ogólnopolskie Marsze na Orientację o Puchar Trampa

           

III miejsce w kategorii TD, drużyna w składzie: Zasadzki Bartosz, Włodarczyk Mateusz

(14 uczestników)

3.XXXIX Jeleniogórski Rajd Młodzieży Szkolnej „Wleń 2013" 

Trasa nr 8:

Drużyna A

III miejsce drużynowo w klasyfikacji generalnej na trasie nr 8 (dziecięcej)

drużyna w składzie: Zasadzki Bartosz, Wilczyński Miłosz, Wołowska Oliwia, Gabriela Makarewicz,

 Alicja Ociepka, Aleksandra Kiżuk.

 ( 6 uczestników )

Drużyna B

II miejsce drużynowo w klasyfikacji generalnej na trasie nr 8 (dziecięcej)

drużyna w składzie: Oliwia Topa, Cisek Amadeusz, Wysocka Adriana, Lipniak Łukasz, Dehmel Paulina, Otulak Daniel.

 

 ( 6 uczestników )

 

4.XVI Złaz Czwartoklasisty "Opolno Zdrój 2013"

II miejsce klasyfikacja generalna

VI miejsce konkurs krajoznawczy: Oskar Adamus, Karolina Kaczmarczyk, Baluta Kaja

 

VI miejsce konkurs historyczny: Szymon Lięza, Mateusz Hołownia, Kamil Kwityński

 

I miejsce konkurs przyrodniczy: Pora Aleksandra, Droń Julia, Mateusz Świątnicki

 

III miejsce w turystycznym Marszach na Orientację ( cała drużyna)

 

(9 uczestników)

 

 5. XII Krajoznawcze Sejmikowanie Trzecioklasistów „Bogatynia 2013”

 

III miejsce konkurs przyrodniczy: Marcelina Makarewicz

 

I miejsce konkurs krajoznawczy: Kacper Ćwikiel

 

II miejsce konkurs krajoznawczy: Karol Ignatowicz

 (9 uczestników)

 

6. Uroczyste Podsumowanie Sezonu Turystycznego 2013

 

Najbardziej aktywni działacze koła otrzymali dyplomy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa  przyznane  przez MKKT „ Tramp” w Bogatyni

 

(17 uczestników)

 

 7. Klasyfikacja generalna Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację

 za rok 2013

XIII miejsce indywidualnie w kategorii TD - Bartosz Zasadzki

XIII miejsce indywidualnie w kategorii TD - Mateusz Włodarczyk

III miejsce drużynowo w kategorii TD

(28 uczestników)

 

 

 

 

 

WAŻNIEJSZE SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA

 SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZO- TURYSTYCZNEGO

W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014

 

XVII OGÓLNOPOLSKIE MARSZE NA ORIENTACJĘ „PUCHAR WAGAROWICZA

 SIEDLĘCIN 2014

ranga ogólnopolska

 

II miejsce  drużyna w składzie - Jakub Frankiewicz

III miejsce drużyna w składzie -Gabriela Makarewicz, Marcelina Makarewicz, Aleksandra Kiżuk

IV miejsce drużyna w składzie - Bartosz Zasadzki, Mateusz Włodarczyk

 

6 drużyn w kategorii TD - 15 uczestników

GMINNA OLIMPIDA KRAJOZNAWCZA BOGATYNIA 2014

ranga gminna

 

II miejsce drużyna w składzie: Cisek Amadeusz, Lipniak Łukasz Otulak Daniel

III miejsce drużyna w składzie: Jakub Frankiewicz, Karol Pora, Bartosz Zasadzki.

IV miejsce drużyna w składzie: Skwarczyńska Wiktoria, Topa Oliwia, Adriana Wysocka

Bartosz Zasadzki najlepszym krajoznawcą Gminy.

4 drużyny      (12 uczestników)

 

ETAP POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO

MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO

"OPOLNO ZDRÓJ 2014"

ranga powiatowa

 

II miejsce drużyna w składzie: Jakub Frankiewicz, Karol Pora, Bartosz Zasadzki.

IV miejsce drużyna w składzie: Cisek Amadeusz, Lipniak Łukasz, Otulak Daniel 

 

Bartosz Zasadzki najlepszym krajoznawcą Powiatu.

4 drużyny (12 uczestników)

 

OGÓLNOPOLSKIE MARSZE NA ORIENTACJĘ "WIOSNA 2014"

' ŚWIERADÓW ZDRÓJ 2014

ranga wojewódzka

 

IV miejsce drużyna w składzie :Kiżuk Aleksandra, Wilczyński Miłosz.

 

4 drużyny (9 uczestników)

 

QUIZ WIEDZY O BOGATYNI „ BOGATYNIA :PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ”

ranga gminna

a) konkursy wiedzy

Bartosz Zasadzki, Kornel Młynarczyk                                                                                      

                                                                

II OGÓLNOPOLSKI RAJD ŚWIĘTOJAŃSKI PRZESIEKA 2014

ranga ogólnopolska

III miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu ( Puchar)

(9 uczestników)                                                                                                              

Opiekun SKKT

mgr Marek Łabędź

 

 

Międzyszkolne Koło Krajoznawczo –Turystyczne

 „TRAMP” w Bogatyni

 

Historia i tradycje Koła

MKKT powstało w kwietniu 1993 roku przy Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju, Od 2002 roku Koło działa przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bogatyni Skupia uczniów szkół podstawowych  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszej gminy, którzy intere­sują się turystyką i  krajoznawstwem. Założycielem i Opiekunem jest Marek Łabędź .

 Główne cele koła poznawcze i re­kreacyjne a także dydaktyczne to:

          rozwój turystyki jako formy
wypoczynku czynnego,

          rozwój zainteresowań krajo­znawczych,

          edukacja prozdrowotna i pro­ekologiczna,

          wspomaganie procesu dydak­tycznego
 zwłaszcza w zakresie eksponowania
 treści progra­mowych z historii, geografii,
przyrody  i
 ochrony środowiska.


 W latach 1993-2014  zorganizowaliśmy ponad
650 imprez  turystyczno-krajoznawczych o charakterze maso­wym, jak i również w zakresie tury­styki kwalifikowanej dla około 30 000 osób w formie :

 

          wycieczek jednodniowych, wielodniowych,

          wycieczek zagranicznych,

          obozów stałych,

          imprez turystyki kwalifikowanej (rajdy, zloty, złazy)

          imprez na orientację,

          konkursów turystyczno- krajoznawczych.

          konkursów, olimpiad przedmiotowych (przyrodnicze, ekologiczne, geograficzne)

 

W realizacji zadań z zakresu rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Gminie Bogatyni uczestniczą prawie wszystkie placówki oświatowe naszej Gminy.

 

opiekun MKKT

mgr Marek Łabędź

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W OPOLNIE ZDROJU

 

 

         Edukacja ekologiczna zajmuje szczególnie ważną rolę w procesie dydaktyczno – wychowawczym Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju.

Treści ekologiczne realizowane są w ramach obowiązkowych ścieżek edukacyjnych, w trakcie zajęć kół zainteresowań, działań organizacji szkolnych zarówno na pierwszym (kl 0-III) jak i na drugim (kl IV-VI) etapie edukacyjnym, w formie wycieczek ekologicznych, rajdów, spotkań ekologicznych, warsztatów, zielonych szkół, konkursów wiedzy, konkursów plastycznych i różnego rodzaju akcji propagujących postawy proekologiczne i prozdrowotnej.

         Szczególnie ważne są konkursy przyrodniczo-ekologiczne.

Szkoła wraz z ZO LOP od 13 lat jest organizatorem Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego dla klas IV-VI, obecnie jest to Powiatowy Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny "Polskie Parki Narodowe"

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Regionalnym Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym (rejon jeleniogórski) ”Ochrona przyrody w Polsce” dla szkół podstawowych, który jest organizowany przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze, odnosząc znaczące sukcesy na etapie powiatowym i regionalnym.

W latach 2005 - 2014 szkoła była współorganizatorem i gospodarzem eliminacji powiatowych tego konkursu.

Od 2005 roku uczestniczymy również w Konkursie Przyrodniczo-Krajoznawczym dla nauczania zintegrowanego pod hasłem „Bądźmy przyjaciółmi przyrody”

Szkoła bierze systematycznie udział w organizowanym przez  Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu Regionalnym Konkursie o Bioregionie i w Konkursie Przyrodniczym "Nasza Przyroda"

 

Od wielu lat PSP Opolno Zdrój jest animatorem działalności turystycznej i krajoznawczej na terenie Gminy Bogatynia, w której szczególnie eksponowane są treści przyrodnicze i ekologiczne. W trakcie organizowanych cyklicznie rajdów, jednym z elementów współzawodnictwa są konkursy przyrodniczo-ekologiczne( Złaz Czwartoklasistów, Krajoznawcze Sejmikowanie Trzecioklasistów). Drużyny ze szkoły każdego roku uczestniczą w konkursie” Czyste Góry „ który odbywa się w ramach Jeleniogórskiego Rajdu Młodzieży Szkolnej.

Organizowane są również wycieczki o tematyce ekologicznej, spotkania ekologiczne w Karkonoskim Parku Narodowym, ekologiczne zielone szkoły i warsztaty poświęcone edukacji przyrodniczo-leśnej w Bielawie Dolnej zorganizowane przy współpracy z Nadleśnictwem Pińsk oraz warsztaty przyrodniczo-językowe w Niemczech (Kleinwelka, ZOO Zittau, od 2014 Geo- Zentrum w Zittau ).

Popularną formą są także konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej i o ochronie środowiska. Uczniowie szkoły uczestniczą w Akcji Sprzątania Świata, zbiórkach surowców wtórnych; makulatury, zużytych baterii, zbiórkach karmy dla zwierząt w schroniskach

 

 

Edukacja Ekologiczno – Przyrodnicza

działalność i osiągnięcia

1.XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Bioregionie„ W krainie łużyckich osobliwości” –  Sulików 2013

 

 II miejsce w kategorii szkół podstawowych

drużyna w składzie :  Bartosz Zasadzki, ,Mateusz Włodarczyk

( 3 uczestników )

 

 2.Finał XI Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Bioregionie„ W krainie łużyckich osobliwości

  w Bolesławcu

V  miejsce w kategorii szkół podstawowych: drużyna w składzie:  Bartosz Zasadzki, Jakub Frankiewicz, Mateusz Włodarczyk

 

( 3 uczestników )

 

3.I miejsce w Konkursie Przyrodniczym w czasie XV Złazu Czwartoklasistów "Opolno Zdrój"

drużyna w składzie: Pora Aleksandra, Droń Julia, Mateusz Świątnicki

 

 ( 3 uczestników )

 

4.III miejsce indywidualnie  w  konkursie przyrodniczym w czasie XI Krajoznawczego Sejmikowania Trzecioklasistów Bogatynia 2013: Marcelina Makarewicz

 

5.Etap Powiatowy V Konkursu Przyrodniczo Ekologicznego

"Polskie Parki Narodowe

I miejsce Bartosz Zasadzki

II miejse Karol Pora

V miejsce Jakub Frankiewicz

 

( 5 uczestników )

 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZO- EKOLOGICZNA W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014

 

 

1.Organizacja i przeprowadzenie Etapu Szkolnego X Regionalnego Konkursu Przyrodniczo – Krajoznawczego dla nauczania zintegrowanego pod hasłem „Bądźmy przyjaciółmi przyrody” dla uczniów klasy III organizator eliminacji Marek Łabędź – ( uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody)

12 uczestników.

 

 

2.Organizacja i przeprowadzenie Etapu Szkolnego XI Regionalnego Konkursu Przyrodniczo -Ekologicznego ph. „Ochrona Przyrody w Polsce” organizator eliminacji Marek Łabędź,

22 uczestników.

 

 

3.Udział w Etapie Powiatowym XI Regionalnego Konkursu Przyrodniczo -Ekologicznego ph. „Ochrona Przyrody w Polsce” w Opolnie Zdroju

32 - uczestników, 4 uczestników z Opolna Zdroju.

 

 

4. Udział  w Finale XI  Regionalnego Konkursu Przyrodniczo Ekologicznego „Ochrona Przyrody w Polsce” w , 2 uczestników z PSP Opolno Zdrój – opiekun Marek Łabędź.  Bolesławiec/Staniszów.

 

 

5. Udział w Etapie Powiatowym IX Regionalnego Konkursu Przyrodniczo - Krajoznawczego dla Nauczania Zintegrowanego „Bądźmy przyjaciółmi przyrody” w Pieńsku– gospodarz eliminacji.

3 uczestników z PSP Opolno Zdrój – opiekun Danuta Tomczuk i w Finale konkursu w Kamieniu -

1 uczestnik z Opolna - opiekun Danuta Tomczuk.

 

6. Organizacja i przeprowadzenie Etapu Szkolnego Konkursu „Nasza Przyroda”

"Nasze Rośliny Łąkowe" 

         a) konkurs wiedzy klasy V –VI (eliminacje szkolne)                                    5 osób

         b) konkurs plastyczny klasy I – III                                                          41 osoby

         c) konkurs plastyczny klasy IV –VI                                                         11 osób.

 

 

7.Udział w Etapie Powiatowym Konkursu "Nasze Rośliny Łąkowe"  - opiekun Marek Łabędź

  3 uczestników

 

·         Prowadzenie Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody (koło liczy 15 członków z klas III- VI)

 

·         Współpraca z organizacjami: ZO LOP w Jeleniej Górze, ZO  PTSM w Jeleniej Górze,

      TOPiK w Zgorzelcu.

 

 

SUKCESY EDUKACJA PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNA

 

XI REGIONALNY KONKURS PRZYRODNICZO – KRAJOZNAWCZY

„OCHRONA PRZYRODY W POLSCE” ETAP POWIATOWY W OPOLNIE ZDROJU

 

ranga powiatowa

 

I miejsce: Bartosz Zasadzki - awans do finału

III miejsce: Mateusz Włodarczyk - awans do finału

4 uczestników

 

 

FINAŁ XI REGIONALNEGO KONKURSU PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEGO

 „OCHRONA PRZYRODY W POLSCE BOLESŁAWIEC - STANISZÓW

 

ranga regionalna

 

II miejsce: Bartosz Zasadzki  kl. VI

XII miejsce: Mateusz Włodarczyk  kl. VI

2 uczestników

 

 

VI POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNY

„NASZE PRZYRODA”- ROŚLINY ŁĄKOWE

ranga powiatowa

Prace plastyczne dzieci młodszych kl I – III,

wyróżnienie -Mirosław Zalejski kl III

Prace plastyczne dzieci starszych kl IV – VI,

II miejsce  kl. Julia Droń kl IV

V miejsce Bartosz Zasadzki w konkursie wiedzy

 

 

nauczyciel przyrody

mgr Marek Łabędź

 

 

 

 

 

 

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody przy PSP Opolno Zdrój

SK LOP

 

  1928 – 2015

 

         Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody przy PSP w Opolnie Zdroju powstało

17 stycznia 2008 roku ( data rejestracji) skupia  uczniów klas II – VI.

Opiekunem Koła jest Pan mgr Marek Łabędź – nauczyciel przyrody, koło działa w strukturach Oddziału LOP w Zgorzelcu

Celami Ligi Ochrony Przyrody są:

Ø       prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego

Ø       popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody

Ø       zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac

Ø       inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego

Ø       czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.

 

Główne cele koła:  kształtowanie wrażliwości człowieka a szczególnie dzieci i młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenie jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody stanowiącej część ochrony środowiska i upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz  kształtowanie kultury i etyki ekologicznej i ekologicznego stylu życia, realizowane są poprzez różne formy i metody  edukacji  dzieci i młodzieży w sferze ochrony przyrody i świadomości ekologicznej.

 

               

 

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->