Ogłoszenia

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 2/2022 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do oddziału przedszkolnego

 

Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego

 w  Szkole Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju

na rok szkolny 2022/2023

 

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju z dnia 07.02.2020 r, w sprawie zasad  i kryteriów rekrutacji  do szkoły oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 5/2022 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju z dnia 11.03.2022 r.  po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

przyjmuje  na rok szkolny 2022/2023 niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko kandydata

Imię kandydata

Grupa

1.

Bartkowiak

Maja

5-6latki

2.

Dera

Jakub

3-4latki

3.

Dusza

Kaja

5-6latki

4.

Dziurdzy

Martyna

5-6latki

5.

Furmantowicz

Wiktoria

5-6latki

6.

Gaudusińska

Zuzanna

5-6latki

7.

Gaudusiński

Sebastian

3-4latki

8.

Gryszkut

Aleksander

5-6latki

9.

Gryszkut

Nina

3-4latki

10.

Gwizd

Fabian

5-6latki

11.

Iwanicki

Filip

3-4latki

12.

Jezierski

Igor

5-6latki

13.

Kasprzyk

Mikołaj

5-6latki

14.

Kiślak

Emilia

3-4latki

15.

Kwapiszewski

Alan

5-6latki

16.

Michalska

Zofia

5-6latki

17.

Milianowicz

Lena

5-6latki

18.

Pierzchalska

Liliana

3-4latki

19.

Rajczak

Lena

5-6latki

20.

Rzeźnik

Dobromir

3-4latki

21.

Rzeźnik

Radzimir

5-6latki

22.

Sawicka

Flora

5-6latki

23.

Siemaszko

Paweł

5-6latki

24.

Silwanowicz

Lena

3-4latki

25.

Smółkowski

Jakub

5-6latki

26.

Sot

Jakub

5-6latki

27.

Sot

Natalia

3-4latki

28.

Stefaniak

Amelia

3-4latki

29.

Tomaszewska

Antonina

3-4latki

30.

Zaczek

Oliwia

5-6latki

 

Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju posiada 20 wolnych miejsc (6 miejsc w grupie 5-6latków i 14 miejsc w grupie 3-4latków w godzinach obejmujących podstawę programową od 8.00 do 13.00.

 

Data publikacji listy: 07.04.2022 r.                                                      Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

mgr Aneta Dziubarczyk

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->