Ogłoszenia

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy V i VI na zajęciach z techniki będą realizowali innowację pedagogiczną „To ja młody eko-technik”. Innowacja ta ma charakter organizacyjny, nie wprowadza zatem zmian do treści kształcenia, a jedynie do sposobu prowadzenia lekcji, zastosowanych metod, form i pomocy dydaktycznych. Ma ona na celu przygotowanie uczniów do świadomego i proekologicznego wykorzystania rozwiązań technicznych w życiu codziennym. Pełny opis innowacji znajduje się w zakładce „Innowacje” na stronie szkoły.

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->