Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO      2020/2021

Opiekun: pani Sylwia Bochno-Opanowska

Przewodnicząca: Anna Młynarska

Zastępca: Natalia Buczek

Kronikarz: Maja Kalinowska

Osoby wspomagające: Natalia Gralak, Amelia Niechwiej, Damian Kopiec, Oliwia Sieczko, Fabiana Skwarczyńska, Karol Siemaszko

 

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->