Ogłoszenia

 

Poniżej link do ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w którym szczegółowo wskazany jest wykaz rodziców uprawnionych do korzystania z opieki przedszkolnej dla dzieci w czasie zawieszenia pracy stacjonarnej przedszkoli. Uprawnionych rodziców prosimy o złożenie wniosku wraz z oświadczeniem ze wskazanym miejscem pracy.

 

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP nowych zasad bezpieczeństwa, od poniedziałku 29 marca do 9 kwietnia, oddział przedszkolny przechodzi w tryb pracy zdalnej. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych. Praca zdalna odbywać się będzie zgodnie z "Regulaminem pracy zdalnej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju" (dostępny na stronie internetowej szkoły)-grupa 5-6 latki pracuje na platformie edukacyjnej classroom, grupa 3-4 latki na platformie padlet. W celu ustalenia szczegółowych zasad pracy wychowawcy grup poinformują rodziców poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie

 

Informujemy, że zakończył się pierwszy etap rekrutacji do oddziału przedszkolnego w naszej szkole. Lista dzieci zakwalifikowanych do dalszego postępowania znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce "REKRUTACJA" i na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do następnego etapu zobowiązani są złożyć do dnia 2 kwietnia potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do naszego oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia (do pobrania na stronie szkoły w zakładce "REKRUTACJA") Lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie opublikowana 8 kwietnia 2021r. na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie. Zajęcia realizowane są zgodnie z tygodniowym planem zajęć oraz Regulaminem pracy zdalnej szkoły (dostępnym na stronie www.spopolno.pl).

Oddział przedszkolny pracuje bez zmian.

Uczniowie klasy ósmej kontynuują udział w konsultacjach, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Uczniowie, którzy z różnych przyczyn, nie mogą realizować nauki w domu, kontynuują naukę na terenie szkoły.

Autobus szkolny dla w/w uczniów kursuje bez zmian.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

Zgodnie z ogłoszoną przez MZ decyzją rządu, od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 rozpoczynają po feriach zimowych naukę stacjonarnie na terenie szkoły. Wszystkie zajęcia dydaktyczne jak i specjalistyczne oraz dodatkowe odbywać się będą zgodnie z planem lekcji w rygorze sanitarnym, przy zachowaniu wytycznych sanepidu.
Uczniowie klas 1-3 zapisani na obiady w stołówce szkolnej będą mogli z nich korzystać od poniedziałku 18.01.2021 r. pod warunkiem uregulowania płatności.
Odwozy autobusem szkolnym będą codziennie o godz. 13.30.
Uczniowie klas IV-VIII będą kontynuować naukę z godnie z planem lekcji w trybie zdalnym. Przypominamy, że online odbywają się wszystkie zajęcia lekcyjne oraz dodatkowe i specjalistyczne dla uczniów klas IV-VIII, zgodnie z planem lekcji.

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->