Aktualności

Przypominamy, że nieobecność dziecka na posiłkach należy zgłaszać najpóźniej do godziny 7.30 w pierwszym dniu nieobecności. Nieobecność należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie intendentce szkolnej ( nr telefonu 75 77 38 329 w. 25). Niezgłoszenie nieobecności dziecka w podanym czasie skutkuje naliczaniem opłaty.

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

-->