Asy Szkoły

Najlepsi uczniowie w klasach I-III oraz uczniowie w klasach IV-VIII, którzy otrzymali średnią ocen co najmniej 4,50 i co najmniej bardzo dobre zachowanie otrzymują w naszej szkole tytuł Asa

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 asami w naszej szkole zostali:

 

 

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->