Asy Szkoły

Najlepsi uczniowie w klasach I-III oraz uczniowie w klasach IV-VIII, którzy otrzymali średnią ocen co najmniej 4,50 i co najmniej bardzo dobre zachowanie otrzymują w naszej szkole tytuł Asa

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 asami w naszej szkole zostali:

W klasie I: Julia Zdziebło, Anna Bakuła, Hubert Muzyk

W klasie II: Maja Konc

W klasie IV:

1. Maja Kalinowska (średnia ocen: 4,61, zachowanie: wzorowe)

2. Hubert Opanowski (średnia ocen: 4,61, zachowanie: bardzo dobre)

3.. Olga Rzeźnik (średnia ocen: 4,56, zachowanie: bardzo dobre)

W klasie V:

1. Karol Siemaszko  (średnia ocen: 4,77, zachowanie: bardzo dobre)

 

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->