Ogłoszenia

Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022, które złożyły deklarację o kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszej szkole w roku 2022/2023 nie biorą udziału w rekrutacji, są przyjęte "z urzędu".


 

Załącznik nr 1 

do Protokołu nr 1/2020z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do oddziału przedszkolnego

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych

do dalszego postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego

w  Szkole Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju

na rok szkolny 2022/2023

 

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju z dnia 07.02.2020 r, w sprawie zasad  i kryteriów rekrutacji  do szkoły oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 5/2022 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju z dnia 11.03.2022 r.  po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 

zakwalifikowała do dalszego postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko kandydata

Imię kandydata

1.

Gaudusiński

Sebastian

2.

Sot

Natalia

3.

Silwarowicz

Lena

4.

Rzeźnik

Dobromir

5.

Pierzchalska

Liliana

6.

Iwanicki

Filip

 

 

Data publikacji listy: 23.03.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                             mgr Aneta Dziubarczyk

                       podpis Przewodniczącego Komisji

 

 

 

 

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->