Ogłoszenia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

W związku z powyższym dniach:

- od 20 grudnia do 22 grudnia 2021 roku;

- od 3 stycznia do 5 stycznia i  8 stycznia 2022 roku;

organizuje się  zajęcia edukacyjne zgodnie z obowiązującym planem lekcji z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na stronie szkoły zamieszczony jest Regulamin pracy szkoły na czas nauki zdalnej.

W czasie zawieszenia zajęć w szkole dyrektor na podstawie pisemnego Wniosku rodziców organizuje:

- zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej dla dzieci rodziców, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie  - w tych dniach stołówka szkolna nie wydaje obiadów;

- zajęcia rewalidacji oraz zajęcia w grupie do 5 uczniów dla uczniów, którzy z uwagi na niepełnosprawność nie mogą uczestniczyć w tych zajęciach organizowanych zdalnie.

Zajęcia rewalidacji i zajęcia organizowane w grupie, dla uczniów których rodzice nie wnioskują

o organizację zajęć na terenie szkoły w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem realizowane będą

w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Wnioski (do pobrania na stronie szkoły z zakładce Nauczanie zdalne ) proszę składać w sekretariacie szkoły do 17.12.2021 r.

Oddział przedszkolny  pracuje bez zmian.                                 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->