Ogłoszenia

 

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP nowych zasad bezpieczeństwa, od poniedziałku 29 marca do 9 kwietnia, oddział przedszkolny przechodzi w tryb pracy zdalnej. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych. Praca zdalna odbywać się będzie zgodnie z "Regulaminem pracy zdalnej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju" (dostępny na stronie internetowej szkoły)-grupa 5-6 latki pracuje na platformie edukacyjnej classroom, grupa 3-4 latki na platformie padlet. W celu ustalenia szczegółowych zasad pracy wychowawcy grup poinformują rodziców poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->