Ogłoszenia

 

Informujemy, że zakończył się pierwszy etap rekrutacji do oddziału przedszkolnego w naszej szkole. Lista dzieci zakwalifikowanych do dalszego postępowania znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce "REKRUTACJA" i na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do następnego etapu zobowiązani są złożyć do dnia 2 kwietnia potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do naszego oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia (do pobrania na stronie szkoły w zakładce "REKRUTACJA") Lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie opublikowana 8 kwietnia 2021r. na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

 

 

 

 

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->