Ogłoszenia

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie. Zajęcia realizowane są zgodnie z tygodniowym planem zajęć oraz Regulaminem pracy zdalnej szkoły (dostępnym na stronie www.spopolno.pl).

Oddział przedszkolny pracuje bez zmian.

Uczniowie klasy ósmej kontynuują udział w konsultacjach, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Uczniowie, którzy z różnych przyczyn, nie mogą realizować nauki w domu, kontynuują naukę na terenie szkoły.

Autobus szkolny dla w/w uczniów kursuje bez zmian.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->