Aktualności

 

Przypominamy, że w związku z wprowadzeniem nauczania hybrydowego od dnia 27.10.2020 r.:

-          - klasy I-III realizują wszystkie zajęcia dydaktyczne i dodatkowe w szkole, zgodnie z planem. Odwóz uczniów dojeżdżających organizowany jest o godz. 13.30. Świetlica szkolna dla uczniów klas I-III czynna będzie bez zmian, do godz. 15.00;

-          - klasy V-VIII realizują wszystkie zajęcia dydaktyczne i dodatkowe zdalnie, zgodnie z planem lekcji. Nauczanie zdalne realizowane jest w naszej szkole głównie z wykorzystaniem e-dziennika i platformy classroom. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do korzystania w tym celu z e-maili szkolnych-służbowych (domena spopolno).

Przypominamy jednocześnie, że w związku z awarią pieca w przedszkolu, do piątku 30.10.2020 r. kuchnia szkolna jest nieczynna;  prosimy rodziców o zapewnienie dzieciom klas I-III suchego prowiantu.

 

 

 

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->