Aktualności

W związku z wytycznymi MEN,  od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje z nauczycielami dla uczniów klasy VIII,  a od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Przy organizacji konsultacji, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich przebywających w szkole osób, niezbędne jest uwzględnienie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia – bardzo prosimy w wnikliwe zapoznanie się z nimi.

Poniżej przedstawione są:

1.      Harmonogram konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz zasady zapisów na konsultacje,

2.     Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole podczas konsultacji,

3.     Informację dla uczniów dotyczącą zachowania zasad higieny.

4.     Informację dotyczącą pracy biblioteki szkolnej.

Harmonogram konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

UWAGA!

Każdy uczeń lub rodzic/opiekun (w przypadku uczniów młodszych) chcąc wziąć udział lub zgłosić dziecko do udziału w konsultacjach, jest zobowiązany do zadeklarowania udziału poprzez wysłanie informacji pocztą e-mail do nauczyciela wybranego przedmiotu (e-maile podane w tabeli poniżej); należy zgłosić fakt chęci udziału w konsultacji z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (licząc dni robocze tzn. pn-pt),  w celu wyznaczenia godziny konsultacji przez nauczyciela.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

Dzień tygodnia w którym odbywają się konsultacje oraz służbowy adres

e-mail

1.     Ewa Brandys

język polski

wychowawca kl.VI

środa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.     Dorota Szwedo

matematyka, informatyka

wychowawca kl. V

wtorek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.     Krystyna Krokowska

chemia, fizyka

poniedziałek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.     Sylwia Remian

język niemiecki

piątek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.     Marek Łabędź

geografia, historia, biologia, przyroda

wychowawca kl.VII

czwartek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.     Joanna Karkowska

język angielski

środa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.     Paweł Mielnik

wos

piątek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8.     Katarzyna Paździor

muzyka

piątek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.     Małgorzata Kostuch-Urbańska

technika, plastyka, edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl.I

wtorek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Wanda Rajska

Edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl.II

wtorek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

11. Agnieszka Purzycka

Pedagog

Wychowawca kl.VIII

środa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12. Sylwia Bochno-Opanowska

zajęcia rewalidacyjne

wychowawca kl.IV

biblioteka

poniedziałek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13. Mirosław Plichta

edb

czwartek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14. Magdalena Pojmann

j.angielski kl.I

Środa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15. Marek Rydzy

religia

wtorek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Procedury przychodzenia/wychodzenia i przebywania uczniów w szkole podczas konsultacji oraz środki bezpieczeństwa.

1.     W szkole organizowane są konsultacje indywidualne lub grupowe; o formie konsultacji decyduje nauczyciel.

2.     Zgodnie z wytycznymi MZ i GIS, podczas konsultacji obowiązuje zasada 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

3.     Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką).

4.     Przed wejściem do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.

 

 

 

Uczniu,

§         Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

§         Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

§         Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

§         W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

§         Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

§         Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

§         Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

§         Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

§         W przypadku podejrzenia zakażenia u kolegi, bezwzględnie zwróć się do nauczyciela/pracownika szkoły, który będzie postępował zgodnie z przyjętymi procedurami bezpieczeństwa.

 

Informacja dotycząca pracy biblioteki szkolnej

 

zwrot książek:

§         W każdy poniedziałek od 25 maja  do 15  czerwca,   będzie można oddać książki do biblioteki, po wcześniejszym umówieniu się mailowym z p. Sylwią Bochno.

Książki powinny być zapakowane w reklamówkę, należy opisać je na zewnątrz: imię i nazwisko oraz klasa. Należy (własnym długopisem!) potwierdzić zwrot książek na liście udostępnionej przez nauczyciela bibliotekarza.

zwrot podręczników :

§          Od 15 do 19  czerwca będzie można zwrócić komplet podręczników. Przed oddaniem należy usunąć zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki - wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia itd.

§         Podręczniki powinny być zapakowane w reklamówkę, należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko oraz klasę, informację jakiego podręcznika brakuje (jeśli tak jest). Należy (własnym długopisem!) potwierdzić zwrot podręczników na liście udostępnionej przez bibliotekarza.

§          Przypominamy, że za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto szkoły w ustalonym terminie (konto i termin wpłat będą podane na stronie szkoły).

§           Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.

§         (książki, w tym podręczniki, po zwrocie przejdą dwutygodniową kwarantannę).

 

 

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->