Aktualności

Nasza szkoła już od wielu lat w październiku tuż przed Świętem Zmarłych

porządkuje opuszczone groby na cmentarzu komunalnym w Bogatyni. W tym

roku w akcji aktywnie brali udział członkowie Samorządu Uczniowskiego,

Szkolnego Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła PCK, w licznej grupie 14

osób. W inicjatywie w dniu 29 pażdziernika 2019r. wzięli udział następujący

uczniowie: Czarnecka Kornelia, Fajfrowska Kornelia, Nikola Zalejska, Martyna

Fularz, Oliwia Kurzątkowska, Kopiec Damian, Gralak Natalia, Buczek Natalia,

Gwóźdź Patryk, Gołąb Daniel, Ryżanowska Wiktoria, Białek Wiktoria,

Młynarska Anna, Lipniak Nikola.

Uczniowie posprzątali opuszczone i zaniedbane groby, wyczyścili z liści i

udekorowali mogiły kwiatami. Byli pod krzyżem na nowym cmentarzu, pod

którym zapalili znicze i odwiedzili groby dawnych nauczycieli swojej szkoły.

Nad całą akcją czuwały opiekunki agend SU, SKW, SK PCK- p. Sylwia

Bochno-Opanowska, p. Agnieszka Purzycka i p. Dorota Szwedo.

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji wyjazdu kierujemy

pod adresem rodziców naszych uczniów: pani Gralak, pana Fularza, pana

Czarneckiego i pana Białka. Dziękujemy pięknie za pomoc w transporcie

uczniów z Opolna Zdroju do Bogatyni i z powrotem. Bez tego wsparcia akcja

nie mogłaby być zrealizowana.

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->