Aktualności

W piątek 11 października 2019 r. w obecności całej społeczności szkolnej, rodziców i zaproszonych gości pierwszoklasiści złożyli uroczyście ślubowanie i zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Zanim nastąpiła ta wyjątkowa chwila mieliśmy okazję poznać każdego z nich, ich marzenia, zainteresowania i plany na dorosłe życie oglądając prezentację ,podczas której najstarsi uczniowie wprowadzali swoich młodszych kolegów na scenę. Pierwszoklasiści zaprezentowali także swoje umiejętności wokalne, wykazali się wiedzą na temat swojego kraju i znajomości przepisów ruchu drogowego. Po uroczystym pasowaniu otrzymali dyplomy i wysłuchali przemówienia pani dyrektor, zaproszonych gości, wśród których były zastępca burmistrza p. Bożena Wojciechowska oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu p. Mariola Danielewska. Do życzeń dołączyli także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, SK PCK oraz uczniowie klasy II.

Tego dnia nie tylko świętowali najmłodsi uczniowie, ale także nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą p. Ewą Brandys przygotowali z tej okazji krótki montaż słowno-muzyczny. Nie zabrakło także gorących życzeń i podziękowań od pani dyrektor, gości i przedstawicieli rodziców, a takżę Samorządu Uczniowskiego, SK PCK.  Miło nam było także usłyszeć, że w tym roku nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia otrzymała pani Aneta Dziubarczyk, a liczne grono naszych pedagogów i pracowników zostało uhonorowanych nagrodami dyrektora szkoły.

            Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy wytrwałości i zadowolenia ze swojej pracy.   

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->