Ogłoszenia

Informujemy, że zgodnie z art.39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,  gmina ma obowiązek ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w taki sposób, aby umożliwić wszystkim dzieciom wypełnianie obowiązku szkolnego, ze spełnieniem warunku, że droga z domu do szkoły nie może przekraczać:

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych 

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych 

W związku z powyższym, decyzją urzędu Miasta i Gminy Bogatynia od bieżącego roku szkolnego,  dowóz i odwóz uczniów z naszej szkoły, będzie organizowany wyłącznie dla uczniów realizujących obowiązek szkolny (klasy "0"-VIII) zamieszkałych w Jasnej Górze. 

Dla Nauczyciela

 

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->