Aktualności

 

Szanowni Państwo,

Z przeprowadzonego w naszej szkole referendum strajkowego wynika, że 86,4% pracowników uprawnionych do głosowania wzięło udział w referendum strajkowym, z czego 81,8% opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej.

W związku z faktem, że rozmowy związków zawodowych z przedstawicielami Rządu RP kontynuowane będą dopiero w piątek (5.04.2019r.), na chwilę obecną dyrektor nie może wykluczyć, że od 8.04.2019r. w szkole dojdzie do strajku.

W związku z powyższym proszę Rodziców o zapoznawanie się na bieżąco z informacjami prasowymi i telewizyjnymi. W przypadku, gdy związki zawodowe i Rząd RP dojdą do porozumienia, zajęcia w szkole odbędą się zgodnie z planem.

W przypadku, gdy związki zawodowe i Rząd RP nie dojdą do porozumienia, zachodzi uzasadniona obawa, że wraz z rozpoczęciem akcji strajkowej planowanej od 8.04.2019r. w szkole, dyrektor nie będzie miał możliwości zapewnienia opieki uczniom.

Ze względu na zaistniałą sytuację prosimy o wyrozumiałość i w miarę możliwości zapewnienie opieki dzieciom w domu.

Stanowisko w przedmiotowej sprawie zostało uzgodnione z organem prowadzącym placówki oświatowe w Gminie Bogatynia.

 

                                                                                                          dyrektor szkoły

                                                                                                          Joanna Karkowska

 

 

 

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

-->