Aktualności

W dniu 15 marca 2019 r. Komisja Kwalifikacyjna po analizie i weryfikacji dokumentów dokonała kwalifikacji kandydatów do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020. Lista dzieci zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacyjnego została wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkolnym i w załączniku.  Do dnia 22 marca 2019 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia oświadczenia woli, że dziecko będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju w roku szkolnym 2019/2020.

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

-->