Aktualności

 

          Pan Marek Łabędź jest nauczycielem dyplomowanym, od 33 lat  zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju jako nauczyciel przyrody i historii, obecnie także geografii i biologii. Jest wieloletnim, aktywnym działaczem PTTK i PTSM oraz LOP.

             Nauczyciel uzyskuje wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, potwierdzone sukcesami  uczniów w zawodach, konkursach, olimpiadach, turniejach na etapach wojewódzkich i ogólnopolskich.  Dorobek zawodowy pana Marka potwierdzony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej I stopnia,  dwukrotnymi Nagrodami Kuratora Oświaty, wielokrotnymi Nagrodami Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia oraz Nagrodami Dyrektora Szkoły.

            Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej pan Marek Łabędź w 2017 roku otrzymał  Brązowy Krzyż Zasługi.

W dniu 12 września 2018 roku na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze,  z rąk wiceminister Ministerstwa Edukacji pani Machałek, otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej II stopnia.

Natomiast Kapituła Odznaczeń Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa  Turystyczno -  Krajoznawczego  przyznała Panu Markowi  tytuł i medal " Nauczyciela Kraju Ojczystego". Uroczyste wręczenie tytułu i medalu odbędzie się 28 listopada 2018 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie.

Jesteśmy dumni i gratulujemy koledze sukcesu!

                                                                                                                                Dyrekcja oraz cała społeczność naszej szkoły.

 

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

-->