Ogłoszenia

 

 

 

     Uczestnicy kół zainteresowań w ramach projektu ,,Praktyczny TIK”

Wielkimi krokami zbliżają się Międzyszkolne Festiwale Projektów i Olimpiady Matematyczne, których celem jest  podsumowanie pracy na poszczególnych zajęciach realizowanych w ramach projektu.

Odbędzie się 7 Międzyszkolnych Festiwali Projektów:

Międzyszkolny Festiwal Projektów  - Praktyczna matematyka 1-3

Międzyszkolny Festiwal Projektów  - Koło przyrodnicze 1-3,

Międzyszkolny Festiwal Projektów  - Koło przyrodnicze 4-5,

Międzyszkolny Festiwal Projektów  - Koło przyrodnicze 6-7,

Międzyszkolny Festiwal Projektów  - Koło  informatyczne z elementami robotyki 1-3

Międzyszkolny Festiwal Projektów  - Koło informatyczne z elementami robotyki 4-5,

Międzyszkolny Festiwal Projektów  - Koło informatyczne z elementami robotyki 6-7.

Festiwale odbędą się w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni.

W czasie festiwali przedstawicie wybrane przez siebie najciekawsze projekty. Projekty zaprezentować możecie w wybranej przez siebie formie. Mogą to być prezentacje multimedialne, prezentacje doświadczeń i pokazy przyrodnicze, prelekcje, scenki dramatyczne, wystawy prezentujące wyniki badań, doświadczeń, pomiarów, prezentacje stron informatycznych, itp. Na prezentację macie maksymalnie 7 minut.

Oceny projektów Waszych projektów dokona jury, w skład którego wejdą kierownik projektu, zastępca kierownika projektu oraz koordynatorzy projektu z poszczególnych szkół. W drodze konkursu wyłonione zostaną na każdym festiwalu 3 zwycięskie grupy, które zostaną nagrodzone. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.

 

Ci z Was, którzy uczestniczyli w kołach matematycznych wezmą udział
w Olimpiadzie matematycznej.

Zadania przygotowane przez zespół nauczycieli prowadzących koła matematyczne
w projekcie rozwiązywać będziecie samodzielnie. Zwycięzcy (I, II i III miejsce) otrzymają nagrody. Ci, których nie uda się wygrać, otrzymają nagrody pocieszenia. Zadania oceniać będzie jury, w skład którego wejdą nauczyciele prowadzący poszczególne koła oraz zespół zarządzający projektem.

 

O co ,,walczycie”? O nagrody, których łączna wartość wynosi ponad 15 000 zł.

 

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

-->