Aktualności

Czwartek 2 listopada 2017 r. i piątek 3 listopada 2017 r. są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U.2002.46.432 ze zm.). W tych dniach dla uczniów, których rodzice zadeklarowali chęć,  będzie zorganizowana opieka świetlicowa.

W tych dniach nie ma żywienia w szkole i przedszkolu.

Przedszkole będzie czynne wg planu od 6.00 do 16.00, w tych dniach nie będzie  zajęć dydaktycznych, opiekę nad dziećmi będą pełnić wyznaczeni nauczyciele.

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

-->