Zajęcia Pozalekcyjne

SKO (Szkolna Kasa Oszczędności) działa w naszej szkole od ponad 30 lat! Od 2001 roku opiekunem koła jest mgr Wanda Rajska.

         Członkiem SKO może zostać każdy uczeń, który systematycznie wpłaca dowolne kwoty na książeczkę oszczędnościową. Opiekun SKO wpłaca zebrane sumy na zbiorczą książeczkę banku PKO S.A., z którym działalność SKO jest ściśle powiązana. Uczniowie mają także możliwość założenia indywidualnego konta dla ucznia bezpośrednio w oddziale banku.

         Cele działania Szkolnej Kasy Oszczędności:

-          kształtowanie u uczniów nawyku świadomego oszczędzania,

-          wyzwolenie pomysłowości i przedsiębiorczości w zdobywaniu złotówek,

-          popularyzowanie wiedzy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem PKO,

-          organizowanie konkursów dotyczących oszczędzania oraz branie udziału w konkursach Banku PKO,

 

-          współpraca z innymi organizacjami szkolnymi, włączanie się do szkolnych imprez i akcji.

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->