Zajęcia Pozalekcyjne

 

 

Na zajęciach koła chcemy promować idee czerwonokrzyskie, współpracować z instytucjami propagującymi promocję zdrowia. Uczniowie przygotowują uroczystości szkolne, przygotowują przedstawienia na uroczystości klubu honorowych krwiodawców i jubileusz PCK, promuje szkołę w środowisku lokalnym.

Szczegółowa działalność SK PCK promowana jest na stronie:

https://www.facebook.com/pages/Szkolne-Ko%C5%82o-PCK/434553576681315?ref=hl

 

Zajęcia koła odbywają się poza planem zajęć lekcyjnych.

Opiekunem koła w roku szkolnym 206/2017 jest p. Małgorzata Kostuch-Urbańska

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->