Zajęcia Pozalekcyjne

         Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są przez mgr Wandę Rajską.  W tym roku szkolnym uczestniczą w nich uczniowie klasy I i II w wymiarze 1 godz. tygodniowo. Do udziału w gimnastyce dzieci klasyfikowane są na podstawie zaświadczeń lekarskich. Głównym celem zajęć jest korygowanie istniejących wad postawy lub zapobieganie ich pogłębianiu. Zajęcia korekcyjne mają za zadanie wzmacnianie układu mięśniowego oraz kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia.

 

Plan zajęć:

 

poniedziałek: 12.40 – 13.25

czwartek: 13.30 - 14.15

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSześciolatku Witaj w SzkoleSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->