Zajęcia Pozalekcyjne

Pierwsza Pomoc w ramach programu „Mały Ratowniczek”

Zajęcia z pierwszej pomocy w roku szkolnym 2016/2017 prowadzone będą przez p. Małgorzatę Kostuch-Urbańską i są przeznaczone dla uczniów klasy III. Celem zajęć jest wyposażenie uczniów w elementarne podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 zajęcia będą odbywały się w każdą środę na 6 godzinie lekcyjnej tj. 12.40-13.25.

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSześciolatku Witaj w SzkoleSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->