Zajęcia Pozalekcyjne

         Zajęcia terapii logopedycznej prowadzone są w naszej szkole od 1 września 2000 roku przez mgr Wandę Rajską. Terapia obejmuje ćwiczenia korekcyjne dobierane indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie. Na zajęcia kierowane są dzieci z klas młodszych na podstawie wstępnej diagnozy przeprowadzanej corocznie w klasie „0” przez nauczyciela  - logopedę, bądź zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

         Logopeda współpracuje z rodzicami, ponieważ pozytywne wyniki terapii logopedycznej uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu.

Plan zajęć logopedycznych:

Klasy I :    piątek 11.35 – 12.20

Klasa pozostałe: czwartek 12.40-13.25

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSześciolatku Witaj w SzkoleSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->