Zajęcia Pozalekcyjne

Zajęcia terapii logopedycznej prowadzone są w naszej szkole od 1 września 2000 roku przez mgr Wandę Rajską. Terapia obejmuje ćwiczenia korekcyjne dobierane indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie. Na zajęcia kierowane są dzieci z klas młodszych na podstawie wstępnej diagnozy przeprowadzanej corocznie w klasie „0” przez nauczyciela  - logopedę, bądź zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

         Logopeda współpracuje z rodzicami, ponieważ pozytywne wyniki terapii logopedycznej uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu.

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->