Zajęcia Pozalekcyjne

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

 Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V i VI

 

 

         Zajęcia prowadzone są w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Głównym celem jest eliminowanie braków edukacyjnych uczniów klasy V i VI. Zajęcia te przygotowują ich również do egzaminu po klasie VI. Realizowane są następujące treści:

 

  1. Redagowanie wypowiedzi pisemnych na różne tematy. Kompozycja, spójność wypowiedzi. Ortografia itp..

 

  1. Zasady ortograficzne – ćwiczenia. 

 

  1. Rozróżnianie środków wyrazu charakterystycznych dla literatury, prasy, radia, filmu, teatru.

 

  1. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 

  1. Korzystanie ze źródeł informacji – doskonalenie umiejętności wynikającej ze standardu wymagań.

 

  1. Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek językowych.

 

  1. Ćwiczenia mające na celu przypomnienie i utrwalenie nabytych wiadomości i umiejętności w klasie V i VI.

 

                                                                                             

Zajęcia odbywają się w czwartek od 14.20 - 14.50

 

 

 

 Nauczyciel prowadzący:

 mgr E.Brandys

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->