Zajęcia Pozalekcyjne

KOŁO WSPARCIA DYDAKTYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Koło przeznaczone jest dla uczniów klas IV,V,VI PSP im. PCK w Opolnie Zdroju. W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia odbywają się w poniedziałki od 12.40 - 13.25 (6. godz. lekcyjna) w sali nr 6. Prowadzącą jest inż. Anna Opiatowska. Celem zajęć wyrównawczych jest stwarzanie uczniom warunków umożliwiających im przyswojenie niezbędnego minimum wiedzy i umiejętności potrzebnych do dalszej nauki w klasach następnych. Program koła opiera się przede wszystkim na utrwalaniu materiału wprowadzonego na lekcji.

                                                         

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSześciolatku Witaj w SzkoleSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->