Zajęcia Pozalekcyjne

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl.4-8

 

Cele:

Koło matematyczne służy utrwalaniu treści matematycznych poruszanych na lekcjach matematyki oraz ćwiczeniu myślenia matematycznego.

 

Zadania:

- wyrównywanie szans edukacyjnych,

- praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących,

 

Zajęcia odbywają się w środę na 1 godzinie lekcyjnej tj. od 8.00 do 8.45.

 

Zajęcia prowadzi mgr Dorota Szwedo.

 

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->